An analysis and modeling of the solar refrigeration system

Anna Maria Kowalczyk

Abstract

The purpose of this paper is to analyze and model the behavior of the closed solar cooling system with absorption machine. It was taken into consideration the thermodynamic behavior of working pair in the system LiBr/H2O. Also mass and energy balances of the system was analyzed. In this paper generally used mathematical model of the solar cooling system was presented. On the basis of meteorological data for Warsaw, for the summer period using the model, the type of solar collectors and their surface necessary for the proper functioning of a particular kind of machine absorption was specify. For the designed system also simulations which shows the effect of design and operating parameters on the performance of system work were performed.
Diploma typeMaster of Science
Author Anna Maria Kowalczyk WIChiP
Anna Maria Kowalczyk,,
- Faculty of Chemical and Process Engineering
Title in PolishAnaliza i modelowanie układu wykorzystującego promieniowanie słoneczne, jako źródło energii w procesach chłodzenia
Supervisor Piotr Kuran ZPR
Piotr Kuran,,
- Department of Separation Processes
Certifying unitFaculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unitDepartment of Separation Processes (DSP)
Study subject / specializationInżynieria Chemiczna i Procesowa
Languagepl polski
StatusFinished
Defense Date25-06-2013
Issue date (year)2013
Pages105
Internal identifierDICHP-2206
Reviewers Małgorzata Maria Jaworska ZBIB
Małgorzata Maria Jaworska,,
- Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering
, Piotr Kuran ZPR
Piotr Kuran,,
- Department of Separation Processes
Keywords in Polish-
Keywords in English-
Abstract in PolishCelem niniejszej pracy jest analiza i modelowanie zachowania zamkniętego układu chłodzenia z maszyną absorpcyjną wykorzystującego promieniowanie słoneczne jako źródło energii pobranej na sposób ciepła. W tym celu przeanalizowano termodynamiczne zachowanie pary pracujących w układzie czynników LiBr/H2O, sporządzono bilanse masowy i energetyczny rozważanego układu. W pracy został przedstawiony ogólnie używany model matematyczny układu solarnego chłodzenia. Na podstawie danych meteorologicznych dla Warszawy, dla okresu letniego stosując model, określono rodzaj kolektorów słonecznych oraz ich powierzchnię niezbędną do prawidłowego funkcjonowania układu z określonym typem maszyny absorpcyjnej. Dla zaprojektowanego układu przeprowadzono również symulacje, pokazujące wpływ parametrów konstrukcyjnych oraz operacyjnych na wydajność jego pracy.
File
Anna Maria Kowalczyk - praca.pdf 4.12 MB
Local fieldsIdentyfikator pracy APD: 6699

Get link to the record
msginfo.png

Back