Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

A Technical and Economic Analysis of a Central Heating System and a Technological Heat Installation in a Fruit Sorting Building with Some Office Space

Paweł Kuceł

Abstract

-
Record ID
WUT5f5da4407eba49b89674623ca424f7b5
Diploma type
Master of Science
Author
Paweł Kuceł (FEE) Paweł Kuceł,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Analiza techniczno ekonomiczna instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego w obiekcie sortowni owoców z częścią biurowo-socjalną
Supervisor
Michał Strzeszewski (FEE/DHV) Michał Strzeszewski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-06-2012
Issue date (year)
2012
Pages
50
Reviewers
Michał Strzeszewski (FEE/DHV) Michał Strzeszewski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Paweł Kędzierski (FEE/DHV) Paweł Kędzierski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
instalacja centralnego ogrzewania,instalacja ciepła technologicznego
Keywords in English
central heating installation, technological heat installation
Abstract in Polish
Opracowanie zawiera analizę techniczno ekonomiczną instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego w obiekcie sortowni owoców z częścią biurowo-socjalną. Podstawą analizy są dwa alternatywne warianty projektu w zakresie instalacji grzewczych. Wariant A charakteryzuje się niskimi parametrami instalacji (40/30°C). W części biurowo-socjalnej zaprojektowano ogrzewanie podłogowe (konwencjonalne ogrzewanie tylko w niektórych pomieszczeniach),a w budynku sortowni owoców ogrzewanie realizowane jest przez wodne nagrzewnice powietrza. W wariancie B zastosowano wyższe parametry instalacji (70/50°C). W części biurowo-socjalnej zaprojektowano grzejniki konwektorowe i grzejniki płytowe, a w budynku sortowni owoców ogrzewanie będzie realizowane w taki sam sposób jak w wariancie A, jednak z wyższymi parametrami instalacji (70/50°C). Na podstawie projektów instalacji grzewczych wykonano kosztorysy inwestorskie. Dla instalacji ciepła technologicznego i centralnego ogrzewania wykonano oddzielne kosztorysy. Wpływ na wybór parametrów instalacji ma zastosowane źródło ciepła. Obiekty przemysłowe mogą być zlokalizowane z dala od sieci gazowych i sieci cieplnych. W takich przypadkach źródłem ciepła jest przeważnie kocioł na olej opałowy, który współpracuje z instalacjami o średnich parametrach. Niskie parametry instalacji uzyskuje się w kotłach kondensacyjnych (spalając gaz ziemny) oraz w pompach ciepła. Część biurowo-socjalna może być ogrzana zarówno niskimi jaki średnimi parametrami. Mając w źródle pompy ciepła nie musimy rezygnować z podwyższenia parametrów na potrzeby hali sortowni owoców oraz central wentylacyjnych. Pompy ciepła zawsze pracują w układzie biwalentnym np. z kotłem olejowym. Dobór pomp ciepła jest wykonywany na ok. 50% maksymalnej mocy cieplnej obiektu. Wówczas pompa ciepła pokrywa ok. 95% zużycia ciepła. Jest to spowodowane tym, że warunki projektowe występują bardzo rzadko i nie ma potrzeby dobierać pompy ciepła na maksymalne zapotrzebowanie z uwagi na wysokie koszty zakupu pomp ciepła. Ogrzewanie części biurowo-socjalnej jest w głównej mierze zależne od tego co chce osiągnąć inwestor. Jeżeli zależy na tym alby obiekt wykonać najtaniej to powinien zastosować średnie parametry, a elementami grzejnymi powinny być standardowe grzejniki płytowe. Gdy obiekt ma być wykonany w wyższym standardzie to należy zaprojektować droższe elementy grzejne w postaci grzejników konwektorowych lub kanałowych. Kolejną z opcji jest także ogrzewanie podłogowe. Koszty wykonania inwestycji opartej na ogrzewaniu podłogowym lub grzejnikach konwektorowych są porównywalne (nie ma znaczących różnic). Ogrzewanie hali sortowni owoców należy wykonać w średnich parametrach (wariant B). Niskie parametry instalacji wymagają większych przepływów, które powodują zwiększone średnice rurociągów. Dodatkowo wymagane są większe nagrzewnice pracujące na wyższym biegu wentylatora. Ciepło technologiczne do nagrzewnic central wentylacyjnych należy zaprojektować także na średnich parametrach, ponieważ niskie parametry wymagają rozbudowanych nagrzewnic powietrza. Bardzo ważne są też aspekty energetyczne. Stosując źródła niskoparametrowe podwyższamy sprawność urządzeń (stosując np. kotły kondensacyjne) lub wykorzystujemy odnawialne źródło energii (pompy ciepła). Wybierając takie źródła ciepła zmniejszamy koszty eksploatacyjne.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT5f5da4407eba49b89674623ca424f7b5/
URN
urn:pw-repo:WUT5f5da4407eba49b89674623ca424f7b5

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page