Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Numeryczna metoda wyznaczania ruchu cieczy lepkiej wykorzystująca równanie Poissona dla ciśnienia

Mikołaj Kobos

Abstract

This thesis presents formulation, implementation and tests of a numerical method for determination of motion of newtonian liquid. The motion of such medium is described mathematically by the Navier-Stokes Equation and the Poisson Equation for Pressure. This description can be shown to be equivalent to the standard one, i.e., using Navier-Stokes and continuity equations. In the proposed method, the finite differences discretization together with a semi-implicit first-order time integration scheme and non-standard inlet/outlet boundary conditions have been used. A pulsatile flow in the 2D channel with a grooved wall has been used as the test case. The focus in this work has been on the basic properties of the proposed method, in particular the effects of the convex wall corners on the local velocity divergence as well as on the global volumetric flow balance has been analyzed. The form of the flow obtained in the calculations is in a good agreement with the referential results obtained by the spectral element method.
Identyfikator pozycji
WUT5ea69d4d3f70439b9875877e8e3016c9
Rodzaj dyplomu
Praca magisterska
Autor
Mikołaj Kobos (WMEiL/ITLMS) Mikołaj Kobos Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej (WMEiL/ITLMS)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Tytuł w języku polskim
Numeryczna metoda wyznaczania ruchu cieczy lepkiej wykorzystująca równanie Poissona dla ciśnienia
Promotor
Jacek Szumbarski (WMEiL/ITLMS) Jacek Szumbarski Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej (WMEiL/ITLMS)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Jednostka dyplomująca
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Jednostka prowadząca
Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej (WMEiL/ITLMS)
Kierunek / specjalność studiów
, Mechanika i Budowa Maszyn
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
06-03-2012
Data (rok) wydania
2012
Paginacja
51
Identyfikator wewnętrzny
MEL; PD-1932
Recenzenci
Jacek Szumbarski (WMEiL/ITLMS) Jacek Szumbarski Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej (WMEiL/ITLMS)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL) Marta Poćwierz (WMEiL/ITLMS) Marta Poćwierz Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej (WMEiL/ITLMS)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Słowa kluczowe w języku polskim
METODY NUMERYCZNE, CIECZE LEPKIE, RUCH CIECZY LEPKICH, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Streszczenie w języku polskim
W pracy przedstawiono sformułowanie, implementację i testy metody numerycznej służącej do wyznaczenia ruchu cieczy newtonowskiej. Ruch tej cieczy opisany jest przy pomocy równania Naviera-Stokesa oraz Równania Poissona dla Ciśnienia (RPC). Taki układ równań zapewnia opis ruchu równoważny standardowemu, tj. wykorzystującemu równania Naviera-Stokesa i ciągłości. W zaproponowanej metodzie numerycznej wykorzystano dyskretyzację różnicami skończonymi, semi-niejawny schemat pierwszego rzędu względem czasu oraz niestandardowe sformułowanie warunków brzegowych na wlocie i wylocie z obszaru obliczeniowego. Jako test posłużył w pracy przepływ pulsacyjny w płaskim kanale z wnęką. W pracy skoncentrowano się na podstawowych właściwościach metody, w szczególności określono wpływ obecności naroży wypukłych na błąd spełnienia lokalnego warunku ciągłości (zerowania dywergencji pola prędkości) oraz na globalny bilans objętości płynu. Otrzymano także dobrą zgodność obliczonej postaci przepływu z wynikami referencyjnymi uzyskanymi metodą spektralnych elementów skończonych.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Praca_Magisterska_Mikołaj_Kobos.pdf
Poproś o plik WCAG

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT5ea69d4d3f70439b9875877e8e3016c9/
URN
urn:pw-repo:WUT5ea69d4d3f70439b9875877e8e3016c9

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony