Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analiza rozwoju funkcji mieszkaniowej w Wołominie jako sypilane zaplecze Warszawy

Marlena Bagińska

Abstract

xxx
Record ID
WUT5dceb0e335a0492483a39c1265ab68e7
Diploma type
Master of Science
Author
Marlena Bagińska (FGC) Marlena Bagińska,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Supervisor
Józef Dobija (FGC/CSMES) Józef Dobija,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-12-2012
Issue date (year)
2012
Reviewers
Wojciech Bartoszczuk (FGC/CSMES) Wojciech Bartoszczuk,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
xxx
Keywords in English
xxx
Abstract in Polish
xxx
File
 • File: 1
  Załącznik nr 3- Środowisko przyrodnicze.pdf
 • File: 2
  Załącznik nr 5- Wodociągi.pdf
 • File: 3
  Załącznik nr 4- Komunikacja- uwarunkowania.pdf
 • File: 4
  Załącznik nr 1- Fragmenty ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przest.pdf
 • File: 5
  Załącznik nr 2- Kierunki polityki przestrzennej gmin w Obszarze Metropolitalnym.pdf
 • File: 6
  Załącznik nr 6- Kanalizacja sanitarna.pdf
 • File: 7
  Załącznik nr 7- Systemy energetyczne.pdf
 • File: 8
  Załącznik nr 8- Kierunki zagospodarowania przestrzennego.pdf
 • File: 9
  Załącznik nr 9- Położenie gminy na tle powiązań przyrodniczych i funkcjonalnych.pdf
 • File: 10
  Załącznik nr 10- Wybrane nowe obiekty w mieście i gminie Wołomin.pdf
 • File: 11
  Załącznik nr 11- Analiza ruchu budowlanego w Wołominie na tle uwarunkowań środowiskowych.pdf
 • File: 12
  Załącznik nr 12- Porównanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.pdf
 • File: 13
  Praca Dyplomowa Magisterska- Analiza rozwoju funkcji mieszkaniowej w Wołominie jako sypialniane z.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT5dceb0e335a0492483a39c1265ab68e7/
URN
urn:pw-repo:WUT5dceb0e335a0492483a39c1265ab68e7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page