Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Ochrona środowiska w działalności planistycznej w gminie na przykładzie Gminy Warszawa-Wilanów

Renata Wojciechowska

Record ID
WUT5c06a53002f349bea3b225f30434490c
Diploma type
Master of Science
Author
Renata Wojciechowska (FEE) Renata Wojciechowska,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Maria T. Markiewicz (FEE/CEP) Maria T. Markiewicz,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)
Study subject / specialization
, Ochrona Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2002
Pages
100
Reviewers
Maria T. Markiewicz (FEE/CEP) Maria T. Markiewicz,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT5c06a53002f349bea3b225f30434490c/
URN
urn:pw-repo:WUT5c06a53002f349bea3b225f30434490c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page