Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analiza możliwości wykorzystania technologii naziemnego skaningu laserowego do oceny stanu powierzchni konstrukcji betonowej

Mirosław Motylewicz

Abstract

xxx
Record ID
WUT5bdda49324844a358379a6dc788c7c1a
Diploma type
Master of Science
Author
Mirosław Motylewicz (FGC) Mirosław Motylewicz,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Supervisor
Janina Zaczek-Peplinska (FGC/DEIS) Janina Zaczek-Peplinska,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Study subject / specialization
, Geodezja Inżynieryjno-Gospodarcza
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
24-05-2012
Issue date (year)
2012
Reviewers
Katarzyna Osińska-Skotak (FGC/DPRSISIS) Katarzyna Osińska-Skotak,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
xxx
Keywords in English
xxx
Abstract in Polish
xxx
File
  • File: 1
    praca dyplomowa magisterska - M.Motylewicz.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT5bdda49324844a358379a6dc788c7c1a/
URN
urn:pw-repo:WUT5bdda49324844a358379a6dc788c7c1a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page