Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

A feasibility study of GPS application as an augmentation to airoplane landing

Antoni Przytulski

Abstract

The purpose of this paper was to check if the GPS system can be used as an augmentation method during airplane’s landing approach phase. First the obstacles refraining or greatly limiting the GPS SPS system from operation at the critical landing approach stage are presented. Then the currently available ICAO GNSS CAT I accuracy requirements are described. Following are the ILS and MLS specification listed for comparison purposes. In chapter 4 the ICAO defined precision approach requirements such as CAT I, CAT II and CAT III are discussed. In chapter 5 those accuracy requirements are described with regard to the Required Navigation Performance (RNP) tunnel concept. Chapter 6 consists of 4 subsections, where 3 present the achievement of different flight test projects. During each of them, several GPS augmented approaches were conducted. Different differential correction methods like DGPS, integrity beacon system or RTK system are discussed. The last subchapter briefly describes the latest Honeywell SmartPath GLS system being tested nowadays. Chapter 7 is solely focused on the sliding box experiment. The purpose of the experiment was to emulate the airplane during the approach phase. Technical aspects of its conduction are shown. Lateral and vertical box displacements from the sliding path are calculated and analyzed. The last chapter contains the author’s final conclusions. The thesis has also the following chapters: literature, list of table, figures and abbreviations.
Record ID
WUT5a0a82423c0e43d1872d5b0d648bafb5
Diploma type
Master of Science
Author
Antoni Przytulski (FPAE/IAAM) Antoni Przytulski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Analiza wykorzystania systemu GPS jako układu wspomagającego podczas automatycznego lądowania samolotu
Supervisor
Janusz Narkiewicz (FPAE/IAAM) Janusz Narkiewicz,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Lotnictwo i Kosmonautyka
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
03-04-2012
Issue date (year)
2012
Pages
68
Internal identifier
MEL; PD-1826
Reviewers
Janusz Narkiewicz (FPAE/IAAM) Janusz Narkiewicz,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Marcin Żugaj (FPAE/IAAM) Marcin Żugaj,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
systemy nawigacyjne satelitarne, samoloty, bezpieczeństwo lotów
Keywords in English
xxx
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było sprawdzenie zdolności wykorzystania systemu GPS jako metody wspomagania precyzyjnego podejścia samolotu do lądowania. W pierwszym rozdziale pracy zostały zaprezentowane czynniki wpływające na znaczne ograniczenie, bądź uniemożliwiające użycie zwykłego odbiornika GPS jako układu wspomagającego precyzyjne podejście samolotu do lądowania W pracy zostały przytoczone wymagania ICAO, dotyczące dokładności Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej GNSS przy precyzyjnym podejściu samolotu do lądowania według Kategorii I. Początkowe rozdziały pracy zawierają również specyfikację systemu ILS i MLS. W rozdziale czwartym znajdują się określone przez ICAO wymagania, konieczne przy podejściu precyzyjnym do lądowania. Omówione w niniejszej pracy wymogi to: Kategoria I, Kategoria II oraz Kategoria III. Kolejny rozdział pracy zawiera odniesienie wymagań dokładności precyzyjnego podejścia samolotu do lądowania, względem koncepcyjnego modelu tunelu RNP. Z kolei rozdział szósty przedstawia realizacje trzech różnych projektów lotów testowych. W każdym z projektów precyzyjne podejście do lądowania samolotu było wspomagane przez różnie zaprojektowane systemy różnicowe, takie jak: DGPS, Pseudolity i metoda RTK. Rozdział zawiera również krótki opis najnowszego obecnie systemu GLS – Honeywell SmartPath, który aktualnie jest testowany przez niektóre linie lotnicze. Rozdział siódmy skupia się na wykonanym przez autora pracy eksperymencie, polegającym na emulacji samolotu podchodzącego do lądowania. Rozdział zawiera analizę technicznych aspektów przeprowadzenia eksperymentu, a także uwzględnia wyniki poruszania się pudełka z zamontowanym GPSem. Zostały również obliczone i przeanalizowane poprzeczne i pionowe przemieszczenia modelu względem ścieżki zjazdu. Ostatni rozdział pracy zawiera wnioski z przeprowadzonego przez autora doświadczenia. Praca zawiera również bibliografię, spis tabel, rysunków i skrótów użytych podczas pisania pracy.
File
  • File: 1
    Antoni Przytulski - Praca magisterska.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT5a0a82423c0e43d1872d5b0d648bafb5/
URN
urn:pw-repo:WUT5a0a82423c0e43d1872d5b0d648bafb5

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page