Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Methodology of construction the process of demineralization using RO membranes in Batch type system

Dorota Sylwia Gryszkiewicz

Abstract

The thesis presents an analysis of the process of demineralization using the reverse osmosis process in Batch type system. Firstly, theoretical part discusses membranes; their characteristics, division and ways of manufacturing. It presents problems related to various membrane process. Secondly, it describes the reverse osmosis process and related to it mechanisms; phenomena which may disturb the reverse osmosis process are also discussed. In consequence, the process is slower, membrane separation properties are changed or the effect of division is smaller. Practical part presents an experiment whose results have been analysed. A mathematical model describing the phenomenon is proposed. The results from the experiment have confirmed the assumptions. The causes of the aberration received in the experiment are properly interpreted and discussed.
Record ID
WUT599020f3c7e94fe99c05740cb72ba44c
Diploma type
Master of Science
Author
Dorota Sylwia Gryszkiewicz (FCPE) Dorota Sylwia Gryszkiewicz,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Metodyka projektowania przebiegu procesu demineralizacji za pomocą membran RO pracujących w układzie typu Batch
Supervisor
Wojciech Piątkiewicz (FCPE) Wojciech Piątkiewicz,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-11-2012
Issue date (year)
2012
Pages
62
Internal identifier
DICHP-2148
Reviewers
Wojciech Piątkiewicz (FCPE) Wojciech Piątkiewicz,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Anna Adach (FCPE/DPKT) Anna Adach,, Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Tematem pracy jest analiza procesu demineralizacji z wykorzystaniem procesu odwróconej osmozy działającej w systemie „Batch”. W części literaturowej omówiono tematykę membran. Ich charakterystyka, podział oraz sposoby wytwarzania. Zapoznano się z zagadnieniami związanymi z procesami membranowymi. W rozdziale drugim omówiono proces odwróconej osmozy. Przeanalizowano na czym polega ten proces, jaki jest jej mechanizm działania oraz omówiono zjawiska, które mogą zakłócić przeprowadzenie tego procesu. Konsekwencje tych procesów to spowolnienie procesu, zmianę właściwości separacyjnej membrany czy zmniejszenie efektu rozdzielania. W części badawczej opisano przeprowadzone doświadczenie. Przeanalizowano otrzymane wyniki. Zaproponowano model matematyczny opisujący zachodzące zjawisko. Uzyskane wyniki potwierdziły się z założeniami. Przyczyny uzyskanych odchyleń zostały odpowiednio zinterpretowane i omówione.
File
  • File: 1
    Praca dyplomowa MGR.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 6707
Additional fields
Opiekun: Maciej Szwast

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT599020f3c7e94fe99c05740cb72ba44c/
URN
urn:pw-repo:WUT599020f3c7e94fe99c05740cb72ba44c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page