Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Kreacja zintegrowanego systemu przestrzeni publicznych jako metoda aktywizacji obszaru śródmiejskiego na przykładzie rejonu Placu Jagielońskiego w Radomiu

Agnieszka Hernik

Abstract

xxx
Record ID
WUT57f14b37528e4e34908709200b16c294
Diploma type
Master of Science
Author
Agnieszka Hernik (FGC) Agnieszka Hernik,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Supervisor
Małgorzata Mirecka (FA/CUDPP) Małgorzata Mirecka,, Chair of Urban Design and Physical Planning (FA/CUDPP)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-07-2012
Issue date (year)
2012
Reviewers
Jan Chmielewski (FGC/CSMES) Jan Chmielewski,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
xxx
Keywords in English
xxx
Abstract in Polish
xxx
File
  • File: 1
    Hernik_Agnieszka_tekst pracy dyplomowej magisterskiej.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT57f14b37528e4e34908709200b16c294/
URN
urn:pw-repo:WUT57f14b37528e4e34908709200b16c294

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page