Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Investigation of cells viability in suspension during atomizaton

Anita Kurowska

Abstract

This work contains the analysis of literature data and the experimental studies focused on cell viability after atomization of suspensions of biological material. The main aim was to investigate the possibility of spraying various types of cells: yeast (Saccharomyces c.), bacteria (Lactobacillus c.) and mammalian cells (mouse fibroblasts) with different atomizers. Several types of atomizers were tested: ultrasonic (Thomex MB), pneumatic (Rapidflaem 6) and vibrating-mesh (AeroNeb) nebulizers, nasal sprays (Coster and Plastan) and needle microsprayer (PennCentury). Size distribution of droplets emitted from tested atomizers was measured, then cells viability/integrity after atomization in different devices was evaluated using various assays dependent on the type of biological material. It was found that the least destructive for cells are mechanical methods where large droplets are generated (nasal sprays and needle microsprayer) and the hydrodynamic during atomization are moderate. Conclusions from the research can be used as a basis for further studies on the atomization of stem cells suspensions for medical purposes. Studies on this subject can provide very promising outcomes useful in therapeutic applications including aerosolotherapy.
Record ID
WUT57c7679ba06f4f5f9b9f3062b708a33e
Diploma type
Master of Science
Author
Anita Kurowska (FCPE) Anita Kurowska,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Badanie przeżywalności komórek w zawiesinie przy rozpylaniu
Supervisor
Tomasz Robert Sosnowski (FCPE/CIPE) Tomasz Robert Sosnowski,, Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-12-2012
Issue date (year)
2012
Pages
109
Internal identifier
DICHP-2156
Reviewers
Maciej Pilarek (FCPE/DBBE) Maciej Pilarek,, Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Tomasz Robert Sosnowski (FCPE/CIPE) Tomasz Robert Sosnowski,, Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
rozpylanie, badanie przeżywalności, komórki drożdżypiekarnianych, komórki bakterii kwasu mlekowego, fibroblasty
Keywords in English
spraying, cell viability, yeast cells, lactic acid bacteria cells, fibroblasts
Abstract in Polish
Praca obejmuje analizę danych literaturowych oraz badania doświadczalne przeżywalności komórek materiału biologicznego podczas rozpylania ich zawiesin. Przedmiotem pracy było zbadanie możliwości rozpylania komórek poczynając od komórek drożdży piekarnianych, a kończąc na komórkach pochodzenia zwierzęcego - fibroblastach mysich - za pomocą różnego typu atomizerów. Wnioski otrzymane na podstawie przeprowadzonych badań mogą stanowić punkt wyjścia do dalszych prac badawczych nad rozpylaniem zawiesin komórek macierzystych, które stanowią dużą nadzieję w zastosowaniach terapeutycznych, w tym w aerozoloterapii. Pierwsza część pracy zawiera wstęp teoretyczny, w którym zostały opisane najważniejsze informacje na temat komórek wykorzystanych w badaniach. W dalszej części zawarto charakterystykę inhalatorów stosowanych w badaniach, tj. inhalatora ultradźwiękowego Thomex MB (Medbryt, Polska), inhalatora pneumatycznego RapidFlaem 6 basic (RF6) (Flaem Nuova, Włochy) zasilanego z kompresora Monsun MP1 (Medbryt, Polska), inhalatora z wibrującą membraną Aeroneb Lab (Aerogen Inc. Irlandia), atomizera ciśnieniowego Microsprayer (PennCentury, USA) oraz atomizerów donosowych (Coster, Włochy i Plastan, Polska).W pierwszej części badań określono wydajność i wielkość kropel emitowanych z atomizerów. W zasadniczej części doświadczeń skoncentrowano się na porównaniu przeżywalności komórek drożdży piekarnianych, bakterii kwasu mlekowego oraz fibroblastów w zależności od warunków i czasu rozpylania ich zawiesin. Stosowano kilka technik oznaczania żywotności lub integralnosci komórek w zależności od rodzaju stosowanego materiału biologicznego. W badaniach przeżywalności komórek prowadzonych w kontekście możliwości rozpylania komórek macierzystych można stwierdzić, że największe szanse uzyskania wyników pozytywnych dają atomizer ciśnieniowy Microsprayer oraz atomizer donosowy firmy Coster. Związane jest to ze stosunkowo dużym średnim rozmiarem generowanych kropel (kilkadziesiąt mikrometrów), powstawaniu których towarzyszą mniejsze naprężenia niż w przypadku kropel wytwarzanych z komercyjnych nebulizatorów dedykowanych do rozpylania leków inhalacyjnych.
File
  • File: 1
    Anita Kurowska -Badanie przeżywalności komórek w zawiesinie przy rozpylaniu..pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 6703

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT57c7679ba06f4f5f9b9f3062b708a33e/
URN
urn:pw-repo:WUT57c7679ba06f4f5f9b9f3062b708a33e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page