Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Scaling analysis for lower plenum mixing at the oregon state university high temperature test facility

Malwina Gradecka

Abstract

THIS THESIS EXAMINES THE SCALING METHODOLOGY USED IN THE HIGH TEMPERATURE TEST FACILITY (HTTF) TO SIMULATE THE LOWER PLENUM (LP) MIXING PHENOMENA. THIS THESIS INCLUDES A COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS (CFD) ANALYSIS OF THE HTTF AND THE MODULAR HIGH TEMPERATURE GAS COOLED REACTOR (MHTGR) LOWER PLENUM GEOMETRIES TO EXAMINE THE VALIDITY OF THE SCALING METHODOLOGY. HIGH TEMPERATURE TEST FACILITY WAS DESIGNED TO SIMULATE SCALED COOLANT FLOW AND HEAT TRANSFER OF THE MHTGR DURING DEPRESSURIZED COOLING CONDUCTION EVENT, PRESSURIZED COOLING CONDUCTION EVENT AND NORMAL OPERATION. ONE OF THE AIMS IS IDENTIFICATION OF HELIUM MIXING IN LOWER PLENUM. DURING NORMAL OPERATIONS, HOT JETS EXIT THE CORE INTO THE LOWER PLENUM. THE EXTENT TO WHICH THESE HOT JETS ARE MIXED IN THE LOWER PLENUM CAN INFLUENCE THE TEMPERATURES TO WHICH STRUCTURE MATERIAL DOWNSTREAM OF THE LOWER PLENUM ARE EXPOSED. GEOMETRY OF LOWER PLENUM WAS BUILD USING NX 7.5 SOFTWARE CFD SIMULATION WAS DEVELOPED BASED ON STAR CCM+. FULL-SCALE, HALF SYMMETRY LOWER PLENUM SECTION CONTAINS SUPPORTING POSTS, COOLANT FLOW CHANNELS, EXTERIOR WALLS, CROSS DUCT - HOT LEG. RESULTS AND CONCLUSIONS OF SIMULATION ARE PRESENTED AND DISCUSSED.
Record ID
WUT55286b101d6c4c27ba49494679be0a34
Diploma type
Master of Science
Author
Malwina Gradecka (FPAE) Malwina Gradecka,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Analiza skalowania dolnej komory mieszania gazów instalacji testowej Hight Test Facility OSU
Supervisor
Nikołaj Uzunow (FPAE/IHE) Nikołaj Uzunow,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
02-07-2012
Issue date (year)
2012
Pages
83
Internal identifier
MEL; PD-1865
Reviewers
Nikołaj Uzunow (FPAE/IHE) Nikołaj Uzunow,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Konrad Świrski (FPAE/IHE) Konrad Świrski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
Reaktor gazowy wysokotemperaturowy, hel, HTTF, analiza skalowania, dolna komora, mieszanie gazowe
Keywords in English
high temperature gas reactor, helium, HTTF, scaling analysis, lower plenum, gas mixing, MHTGR
Abstract in Polish
CELEM PRACY JEST SPRAWDZENIE METODOLOGII UŻYTEJ DO SKALOWANIA INSTALACJI TESTOWEJ HTTF. PRZEDMIOTEM PRACY JEST KOMORA MIESZANIA GORĄCYCH GAZÓW (LOWER PLENUM). PRZEPROWADZONO ANALIZĘ CIEPLNO PRZEPŁYWOWĄ DOLNEJ KOMORY MIESZANIA OBIEKTU TESTOWEGO HTTF (HIGH TEMPERATURE TEST FACILITY) ORAZ PROTOTYPU MHTGR (MODULAR HIGH TEMPERATURE GAS-COOLED REACTOR) W CELU PRZEPROWADZENIA WALIDACJI METODOLOGII UŻYTEJ DO SKALOWANIA LP. INSTALACJA TESTOWA HTTF ZOSTAŁA ZAPROJEKTOWANA DO PRZEPROWADZANIA SYMULACJI PRZEPŁYWU CHŁODZIWA ORAZ WYMIANY CIEPŁA W SKALOWANYM PROTOTYPIE MHTGR PODCZAS SZEREGU AWARII TAKICH JAK DCCE (DEPRESSURIZED COOLING CONDUCTION EVENT), PCCE (PRESSURIZED COOLING CONDUCTION EVENT) ORAZ PODCZAS NORMALNEJ EKSPLOATACJI OBIEKTU (NO). JEDNYM Z CELÓW JEST IDENTYFIKACJA PROCESU MIESZANIA SIĘ GORĄCYCH GAZÓW W LP, KTÓRE PODCZAS NORMALNEJ EKSPLOATACJI OPUSZCZAJĄC KANAŁY CHŁODZĄCE REAKTORA MIESZAJĄ SIĘ W LP A NASTĘPNIE WYPŁYWAJĄ ZE ZBIORNIKA REAKTORA PRZEZ ORUROWANIE DO WYTWORNICY PARY. JAKOŚĆ MIESZANIA SIĘ TYCH STRUMIENI MOŻE WPŁYNĄĆ NA ZBYTNIE NAGRZEWANIE SIĘ DOLNEJ PŁYTY LP, W PRZYPADKU SKRAJNYM ZNISZCZENIE MATERIAŁÓW. GEOMETRIA UŻYTA DO OBLICZEŃ ZOSTAŁA ZBUDOWANA PRZY UŻYCIU OPROGRAMOWANIA NX 7.5, A OBLICZENIA CIEPLNO PRZEPŁYWOWE ZOSTAŁY PRZEPROWADZONE PRZY POMOCY KODU STAR CCM+. GEOMETRIA ZAWIERA BLOKI PODTRZYMUJĄCE REAKTOR, KANAŁY CHŁODZĄCE, ŚCIANY ZEWNĘTRZNE ORAZ KANAŁ WYLOTOWY. DODATKOWO SKORZYSTANO Z SYMETRII GEOMETRII. PRZEDSTAWIONO WYNIKI OBLICZEŃ ORAZ WNIOSKI.
File
  • File: 1
    Scaling Analysis for Lower Plenum Mixing at the Oregon State University High Temperature Test Facility 2.5.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT55286b101d6c4c27ba49494679be0a34/
URN
urn:pw-repo:WUT55286b101d6c4c27ba49494679be0a34

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page