Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Autonomous Vehicle Simulator Based on Stereovision Images

Leszek Syroka

Abstract

This dissertation compares segmentation, classification and vanishing point detection algorithms for autonomous vehicle driving through city roads in virtual environment. Performed tested scenarios checks accuracy and efficiency of the algorithms during various circumstances, that may occur during driving a vehicle, such as avoiding other cars and road obstacles, turning, moving through winding and billy roadway, driving during a night or hard weather conditions. Implemented application allows to perform additional tests, further analysis of gathered data by external software such as Matlab, Octave, Excel etc. and modification of virtual environment.
Record ID
WUT53e3ec0acb3946d1846bb238b6732a7c
Diploma type
Master of Science
Author
Leszek Syroka (FEIT/ICS) Leszek Syroka,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Badanie wpływu algorytmów przetwarzania obrazów na działanie symulatora pojazdu autonomicznego
Supervisor
Krzysztof Chabko (FEIT/ICS) Krzysztof Chabko,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2012
Internal identifier
ENII-PM.001557
Keywords in Polish
automatycznie sterowany pojazd, znajdowanie horyzontu, usunięcie perspektywy, stereowizja, horopter, GOLD, VTP, wirtualny teren, segmentacja obrazu, klasyfikacja obiektów
Keywords in English
autonomous vehicle, vanishing line detection, inverse perspective mapping, stereo vision, horopter, GOLD, VTP, virtual terrain, image segmentation, classification
Abstract in Polish
Niniejsza praca porównuje algorytmy segmentacji obrazu, klasyfikacji obiektów oraz wykrywania horyzontu podczas automatycznego sterowania pojazdem, poruszającym się w wirtuahiym środowisku, po drogach posiadających dobrze wyznaczone pasy ruchu. Przeprowadzone scenariusze testowe sprawdzają czas działania oraz dokładność algorytmów podczas różnych sytuacji występujących na drodze np. omijania innych pojazdów, poruszania się po krętej i pagórkowatej jezdni, jazdy nocnej lub podczas niekorzystnych warunków pogodowych. Zaimplementowana aplikacja pozwała na przeprowadzenie kolejnych testów przez użytkownika, dalszą analizę danych przez zewnętrzne programy, takie jak Matlab, Octave i Excel oraz edycję wirtualnego środowiska.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT53e3ec0acb3946d1846bb238b6732a7c/
URN
urn:pw-repo:WUT53e3ec0acb3946d1846bb238b6732a7c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page