Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Use of phospholipids in order to obtain clot-resistant coatings onto polyurethane surface

Macij Trzaskowski

Abstract

Polyurethanes and other polymers that are nowadays in use in construction of artificial cardiovascular implants need to be modified to meet the strict requirements in terms of biocompatibility and especially compatibility with blood. Numerous attempts have already been undertaken to modify surfaces of existing materials in order to provide necessary protection against clot formation, very often by coating the materials with bioactive substances. In the last few years many of these studies involved the use of phospholipids in order to create cell outer membrane mimetic surfaces that would be acting like cell membranes of living organisms. The aim of this study was to develop a simple method of preparation of a phospholipid coating on a surface of polyurethane. It has been achieved by the use of dip-coating method in which materials are immersed in a modifying solution in order to obtain coatings on their surfaces. The efficiency of this method has been confirmed by chemical analysis of the materials’ surface layers with the use of FTIR-ATR technique. Evaluation of the wettability of the obtained materials showed very significant increase in hydrophilicity, which confirms the ability of phospholipid particles present in the coating to obtain the confirmation similar to these present in natural cell membranes. The analysis of hemocompatybility and cytotoxicity proved that obtained materials are safe, clotresistant, and therefore potentially useful in cardiovascular implants construction.
Record ID
WUT5048a34a743244f79ba5e3937ada1925
Diploma type
Master of Science
Author
Macij Trzaskowski Macij Trzaskowski,, Undefined Affiliation
Title in Polish
Zastosowanie fosfolipidów do otrzymywania powłok przeciwzakrzepowych na powierzchni poliuretanu
Supervisor
Tomasz Ciach (FCPE/DBBE) Tomasz Ciach,, Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)
Study subject / specialization
, Biotechnologia Przemysłowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-01-2012
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Poliuretany i inne będące w powszechnym użyciu polimerowe materiały do konstrukcji sztucznych implantów układu sercowo-naczyniowego, aby mogły spełniać stawiane im wymagania co do biokompatybilności, a zwłaszcza kompatybilności z krwią, powinny być odpowiednio modyfikowane. Do tej pory podjęto wiele prób modyfikacji poliuretanów i innych stosowanych w tym celu materiałów, a duża część z nich polegała na powierzchniowej immobilizacji aktywnych biologicznie cząsteczek. Często badanym w ostatnich latach sposobem modyfikacji jest wytwarzanie na powierzchni materiału struktury przypominającej błonę komórkową wykonanej z fosfolipidów – związków będących głównym składnikiem błon komórkowych wszystkich organizmów żywych. Celem niniejszej pracy było opracowanie prostej metody wykonania powłoki fosfolipidowej na powierzchni poliuretanu. Udało się to osiągnąć przez zastosowanie metody dip-coating polegającej na zanurzaniu materiałów w roztworze modyfikującym. Skuteczność metody potwierdzono przy pomocy chemicznej analizy powierzchni materiału metodą FTIR-ATR. Badania zwilżalności otrzymanych materiałów dowiodły, że wykonana powłoka powoduje bardzo wyraźną hydrofilizację powierzchni, co potwierdza zdolność znajdujących się w niej cząsteczek fosfolipidów do przyjmowania orientacji takiej, jak w błonach komórkowych organizmów żywych. Analiza hemokompatybilności i cytotoksyczności otrzymanych w niniejszej pracy materiałów potwierdza ich skuteczność, bezpieczeństwo i potencjalną przydatność do konstrukcji implantów układu sercowo-naczyniowego.
File
  • File: 1
    Maciej_Trzaskowski_Praca_Magisterska.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT5048a34a743244f79ba5e3937ada1925/
URN
urn:pw-repo:WUT5048a34a743244f79ba5e3937ada1925

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page