Investigation of microvawe desorption of binary mixtures of adsorbates

Włodzimierz Wiśniewski

Abstract

The aim of this MA thesis was to investigate the effect of microwaves on the desorption rate of binary mixtures of adsorbates from 13X molecular sieves. This work presents basic theory regarding adsorption of mixtures and different methods of adsorbent regeneration. The mechanisms of interaction of microwaves with polar and non-polar compounds are also considered. In the experimental part of this thesis the measurements were performed to determine an influence of microwave power on the desorption rate of binary mixtures for different microwave powers. In addition, the impact of the initial concentrations of adsorbates on the microwave desorption was examined for different microwave powers. The results reveal that the thermal mechanism governs the microwave desorption from 13X molecular sieves. A change in the microwave power changes the desorption selectivity for the binary mixtures of adsorbates from 13X molecular sieves.
Diploma typeMaster of Science
Author Włodzimierz Wiśniewski WIChiP
Włodzimierz Wiśniewski,,
- Faculty of Chemical and Process Engineering
Title in PolishBadanie desorpcji mikrofalowej dwuskładnikowych mieszanin adsorbentów
Supervisor Robert Cherbański ZKTP
Robert Cherbański,,
- Department of Process Kinetics and Thermodynamics
Certifying unitFaculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unitDepartment of Process Kinetics and Thermodynamics (DPKT)
Study subject / specializationInżynieria Chemiczna i Procesowa
Languagepl polski
StatusFinished
Defense Date22-10-2013
Issue date (year)2013
Pages95
Internal identifierDICHP-2244
Reviewers Marek Henczka ZIDRCh
Marek Henczka,,
- Department of Chemical Reactor Engineering and Dynamics
, Robert Cherbański ZKTP
Robert Cherbański,,
- Department of Process Kinetics and Thermodynamics
Keywords in Polish-
Keywords in English-
Abstract in PolishCelem niemniejszej pracy dyplomowej było zbadanie wpływu promieniowania mikrofalowego na szybkość desorpcji mieszanin dwuskładnikowych z sit molekularnych 13X. W pracy przedstawiono podstawy teoretyczne dotyczące adsorpcji mieszanin gazowych ze szczególnym uwzględnieniem metod regeneracji (desorpcji) adsorbentów. Opisano również oddziaływanie promieniowania mikrofalowego na polarne i niepolarne związki chemiczne. W ramach pracy doświadczalnej wykonano serie pomiarów pozwalających określić wpływ mocy mikrofalowej na szybkość desorpcji mieszanin dwuskładnikowych dla różnej wartości mocy mikrofalowej. Zbadano również wpływu stosunku początkowych stężeń adsorbatów na przebieg procesu desorpcji mikrofalowej dla trzech różnych mocy promieniowania mikrofalowego. Otrzymane wyniki pomiarów świadczą o termicznym charakterze desorpcji mikrofalowej z sit molekularnych 13X. Praca pokazała między innymi, że zmiana mocy mikrofalowej wpływa na zmianę selektywności desorpcji mieszanin dwuskładnikowych z sit molekularnych 13X. Warto zauważyć, że ten fakt nie był wcześniej odnotowany w literaturze
File
Wiśniewski Włodzimierz 196167 Praca magisterska.pdf 1.87 MB
Local fieldsIdentyfikator pracy APD: 2879

Get link to the record
msginfo.png

Back