Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analiza dostępnych rozwiązań i wybór platformy sprzętowej sterowania źródłami ciepła w budynku wielorodzinnym w BMS

Bartłomiej Krystosiak

Abstract

Record ID
WUT4e1f00b2b22447fc8ff6927dc0c5ed5a
Diploma type
Master of Science
Author
Bartłomiej Krystosiak (FoEE) Bartłomiej Krystosiak,, Faculty of Electrical Engineering (FoEE)
Supervisor
Krzysztof Duszczyk (FoEE/ICIE) Krzysztof Duszczyk,, The Institute of Control and Industrial Electronics (FoEE/ICIE)Faculty of Electrical Engineering (FoEE)
Certifying unit
Wydział Elektryczny (FoEE)
Affiliation unit
The Institute of Control and Industrial Electronics (FoEE/ICIE)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
Keywords in English
Abstract in Polish

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT4e1f00b2b22447fc8ff6927dc0c5ed5a/
URN
urn:pw-repo:WUT4e1f00b2b22447fc8ff6927dc0c5ed5a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page