Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Hand Gesture Based Information System Interaction

Piotr Duda

Abstract

The purpose of this paper is to devise and implement a hand gesture recognition system based on input image sequence analysis. The main component of a proposed solution is the algorithm for hand posture modelling. First two chapters of the publication are dedicated to theoretical basics. They introduce methods for computer graphical data representation and means of their both segmentation and analysis. Third chapter describes proposed solution for the system design its architecture and implementation. Main components of the created application are highlighted including skin detectors, hand shape classifiers and gesture sequence analyzers. Fourth part of the paper discusses the results and performance of the designed system. The last chapter presents advantages and disadvantages of the devised application.
Record ID
WUT4d96837f7e094006b4a0bcef936a2705
Diploma type
Master of Science
Author
Piotr Duda (FEIT/PE) Piotr Duda,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Sterowanie systemem informatycznym z wykorzystaniem gestów rąk
Supervisor
Wojciech Zabołotny (FEIT/PE) Wojciech Zabołotny,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2012
Internal identifier
ENSE-R.002427
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest zaprojektowanie oraz implementacja systemu rozpoznawania gestów rąk, działającego w oparciu o analizę sekwencji obrazów wejściowych. Główny element pracy stanowi algorytm konstrukcji modelu dłoni, uzyskiwany poprzez odpowiednią segmentację danych obrazowych. Pierwszy i drugi rozdział pracy poświęcone zostały zagadnieniom teoretycznym. Przedstawiono w nich sposoby reprezentacji danych obrazowych, metody ich przetwarzania,segmentacji oraz analizy. Trzecia część pracy przedstawia proponowane rozwiązanie zadania, jego architekturę oraz szczegóły implementacyjne. Opisuje ona główne części aplikacji, tj. detektor skóry, analizator kształtu dłoni, algorytm klasyfikacji sekwencji gestów. W czwartej części zamieszczone zostały wyniki oraz wnioski, płynące z działania zaimplementowanego systemu. Na zakończenie omówiono zaobserwowane wady oraz zalety opracowanego interfejsu sterowania.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT4d96837f7e094006b4a0bcef936a2705/
URN
urn:pw-repo:WUT4d96837f7e094006b4a0bcef936a2705

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page