Disintegrated excess sludge as an alternative source of organic carbon for assistance of denitrification process and biological phosphorus removal

Joanna Guzowska , Anna Gogacz

Abstract

The work describes process of disintegrated excess sludge, use as an alternative source of organic carbon for assistance of denitrification process and biological phosphorus removal.
Rodzaj dyplomuPraca magisterska
Autor Joanna Guzowska (WIBHiIŚ)
Joanna Guzowska
- Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
, Anna Gogacz (WIBHiIŚ)
Anna Gogacz
- Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Tytuł w języku polskimZdezintegrowany osad nadmierny jako alternatywne źródło węgla organicznego do wspomagania procesu denitryfikacji oraz biologicznej defosfatacji
Promotor Monika Żubrowska-Sudoł (WIŚ / ZZWOŚ)
Monika Żubrowska-Sudoł
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków

Jednostka dyplomującaWydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ)
Jednostka prowadzącaZakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków (WIŚ / ZZWOŚ)
Kierunek / specjalność studiów, Inżynieria Środowiska
Językpl polski
Status pracy Obroniona
Data obrony30-06-2016
Data (rok) wydania2016
Recenzenci Katarzyna Umiejewska (WIŚ / ZZWOŚ)
Katarzyna Umiejewska
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
, Monika Żubrowska-Sudoł (WIŚ / ZZWOŚ)
Monika Żubrowska-Sudoł
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
, Monika Żubrowska-Sudoł (WIŚ / ZZWOŚ)
Monika Żubrowska-Sudoł
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
, Katarzyna Umiejewska (WIŚ / ZZWOŚ)
Katarzyna Umiejewska
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
Słowa kluczowe w języku polskimdezintegracja, SBR, osad nadmierny, nitryfikacja, denitryfikacja, biologiczna defosfatacja, węgiel organiczny
Słowa kluczowe w języku angielskimdisintegration, SBR, excess sludge, nitrification, denitrification, biological phosphorus removal, organic carbon
Streszczenie w języku polskimPraca opisuje proces dezintegracji osadu nadmiernego, użytego jako alternatywne źródło węgla organicznego do wspomagania procesu denitryfikacji oraz biologicznej defosfatacji.
Plik pracy
249672-Anna Gogacz, 249689-Joanna Guzowska-Zdezintegrowany osad nadmierny jako alternatywne źródło węgla organicznego do wspomagania procesu denitryfikacji oraz biologicznej defosfatacji.pdf 4.99 MB
Pola lokalneIdentyfikator pracy APD: 12497

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?