-

Paweł Nowicki

Abstract

-
Diploma typeMaster of Science
Author Paweł Nowicki
Paweł Nowicki,,
-
Title in PolishBadanie kinetyki wzrostu kolonii grzybów mikroskopowych w zależności od warunków środowiskowych
Supervisor Piotr Grzybowski KIPZ
Piotr Grzybowski,,
- Chair of Integrated Process Engineering
Certifying unitFaculty of Chemistry (FC)
Affiliation unitChair of Integrated Process Engineering (CIPE)
Study subject / specializationBiotechnologia Przemysłowa
Languagepl polski
StatusFinished
Defense Date02-10-2013
Issue date (year)2013
Keywords in Polish-
Keywords in English-
Abstract in PolishPraca przedstawia problem zanieczyszczeń powietrza związany z niesprawnymi, bądź źle konserwowanymi instalacjami wyciągowymi lub klimatyzacyjnymi, przy czym wskazane zostały konkretne elementy tych instalacji, które w szczególny sposób mogą ulegać zanieczyszczeniom. Omówione zostały rodzaje i źródła zanieczyszczeń powietrza z podziałem na powietrze wewnętrzne i zewnętrzne. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniu zanieczyszczeń biologicznych, które w dużej mierze mogą przyczyniać się do wywoływania chorób dróg oddechowych u osób, które na co dzień oddychają zanieczyszczonym powietrzem. Scharakteryzowane zostały najgroźniejsze i najpowszechniej występujące grupy mikroorganizmów, wchodzące w skład szkodliwego bioareozolu, a także związane z nimi zagrożenia zdrowotne, ze zwróceniem uwagi na mikotoksyny. Dokładnie opisane zostały wymagania środowiskowe, sposób rozmnażania i tryb życia grzybów pleśniowych Penicillium. Przedstawiono pokrótce także stosowane metody oczyszczania kanałów wentylacyjnych z zanieczyszczeń pyłowych i mikrobiologicznych. W części doświadczalnej badano wpływ czynnika środowiskowego, jakim jest wilgotność powietrza, na wzrost i sporulację grzybów pleśniowych Penicillium, w kanale przepływowym, który stanowiła rura szklana o długości 0,5 m i średnicy 3 cm. W tym celu zbudowano układ badawczy pozwalający na przepuszczanie przez kanał doświadczalny stałego strumienia powietrza o zmiennej wilgotności względnej (bliskiej 0 i 100%). Wspomniany kanał zasiedlono koloniami pleśni i przepuszczano przez niego ciągły strumień powietrza, zmieniając wilgotność według zadanego harmonogramu. Za pomocą optycznego licznika cząstek badane było stężenie bioareozolu w powietrzu opuszczającym kanał. Otrzymane wyniki badań dowiodły, iż systematyczne i kilkukrotne zmiany wilgotności powietrza przepuszczanego przez kanał, spowodowały spadek stężenia bioareozolu generowanego przez pleśń. Jednocześnie, dłuższy czas przepuszczania przez układ jedynie wilgotnego powietrza sprawiał, że stężenie zarodników na wylocie z kanału ponownie wzrastało. Można wnioskować więc, że wilgotne powietrze pozwalało na ponowny wzrost koloni grzybów, które wcześniej zostały osłabione, bądź na rozwój zarodników uwolnionych podczas suszenia. Badania przeprowadzono dla dwóch prób doświadczalnych różniących się długością czasu podawania do układu powietrza suchego. Nie zaobserwowano jednak różnic w reagowaniu obu układów na zmiany wilgotności powietrza.
File
Praca magisterska - Paweł Nowicki.pdf 964.82 KB

Get link to the record
msginfo.png

Back