Degradation of cork industry water pollutants: Gallic acid. Ellagic acid and Tannic acid

Izabela Ewa Mazurkiewicz

Abstract

The wine cork production is associated with a high consumption of water. Phenol compounds, such as Gallic acid, Ellagic acid and Tannic acid are a serious threat to the environment. The thesis consists of two parts. The first, theoretical part includes chapters from one to four. Chapter five and six are part of the experimental section. The first and second chapters present the basic information about the cork material and its production process. Describing where it comes from pollution water by phenol compounds. The characteristics of pollutants I presented in third chapter. In the next chapter I discussed the important parameters of water quality and the equipment used to measure these values. The fifth and sixth chapters are the experimental part of my project. All the results are shown by using charts that show changes in the degree of pollution of water at a time.
Diploma typeMaster of Science
Author Izabela Ewa Mazurkiewicz WIChiP
Izabela Ewa Mazurkiewicz,,
- Faculty of Chemical and Process Engineering
Title in PolishUsuwanie zaniczyszczeń z wody z przemysłowej produkcji korka: kwasu galusowegfo, kwasu elagowego i taniny
Supervisor Piotr Kuran ZPR
Piotr Kuran,,
- Department of Separation Processes
Certifying unitFaculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unitDepartment of Separation Processes (DSP)
Study subject / specializationInżynieria Chemiczna i Procesowa
Languageen angielski
StatusFinished
Defense Date10-10-2013
Issue date (year)2013
Pages99
Internal identifierDICHP-2237
Reviewers Ewa Dłuska ZKTP
Ewa Dłuska,,
- Department of Process Kinetics and Thermodynamics
, Piotr Kuran ZPR
Piotr Kuran,,
- Department of Separation Processes
Keywords in Polish-
Keywords in English-
Abstract in PolishProces produkcji korka do wina wiąże się z bardzo dużym zużyciem wody. Związki fenolowe takie jak kwas galusowy, kwas elagowy oraz tanina stanowią poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Praca składa się z dwóch części. Pierwszą, teoretyczną stanowią rozdziały od pierwszego do czwartego. Rozdział piąty i szósty to część eksperymentalna. W rozdziale pierwszym i drugim przedstawiam podstawowe informacje o korku oraz jego procesie produkcyjnym. Opisuję skąd pochodzą zanieczyszczające wodę związki fenolowe. Charakterystykę usuwanych zanieczyszczeń prezentuję w rozdziale trzecim. W kolejnym rozdziale omawiam istotne parametry, jakości wody oraz sprzęt wykorzystany do dokonania pomiarów tych wartości. Rozdział piąty i szósty to część doświadczalna mojego projektu. Przedstawiam w nich procedurę wykonania każdego z badań oraz opisuje przebieg doświadczenia. Wszystkie wyniki przedstawiam za pomocą wykresów, które przedstawiają zmiany stopnia zanieczyszczenia wody w czasie.
File
praca magisterska Izabela Mazurkiewicz 27.09.pdf 4.59 MB
Local fieldsIdentyfikator pracy APD: 6666

Get link to the record
msginfo.png

Back