Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Evolutionary Design of Microwave Low-pass Filters Realized in Microstrip Line Technology

Sławomir Dybiec

Abstract

The first part of the thesis contains a description of the microstrip line and evolutionary algorithms. Presented information in this section arc necessary to create an evolutionary algorithm implementing the automatic design of low pass filters realized in micro strip line technology. The next chapter is devoted to clarifying the optimization task including description of the objective function. In addition, this chapter contains a description of the implementation of the program created to perform research for this thesis. The essence of the thesis are the last chapters, which contain study of the impact of various modifications of created an evolutionary algorithm and modification of the objective function on the effectiveness of the design process.
Record ID
WUT4cc2e1e95e8c4446b09be0fffc004d52
Diploma type
Master of Science
Author
Sławomir Dybiec (FEIT/ICS) Sławomir Dybiec,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Ewolucyjne projektowanie mikrofalowych filtrów dolnoprzepustowych w technologii linii mikropaskowej
Supervisor
Jarosław Dawidczyk (FEIT/MO) Jarosław Dawidczyk,, The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2012
Internal identifier
ENII-PM.001547
Keywords in Polish
Algorytmy ewolucyjne, Strategie ewolucyjne, Linia mikropaskowa, Filtr dolnoprzepustowy
Keywords in English
Evolutionary algorithms, Evolutionary strategies, Microstrip line, Low-pass filter
Abstract in Polish
Pierwsza część pracy zawiera opis linii mikropaskowej i algorytmów ewolucyjnych. Informacje zawarte w tej części ą niezbędne do stworzenia algorytmu ewolucyjnego realizującego proces automatycznego projektowania filtrów dolnoprzepustowych zrealizowanych w technologii linii mikropaskowej. Następny rozdział poświęcony jest doprecyzowaniu zadania optymalizacji w tym opisowi zastosowanej funkcji celu. Ponadto zawiera on opis implementacji programu stworzonego na potrzeby niniejszej pracy magisterskiej. Istotą pracy ą ostatnie rozdziały zawierające badania wpływu różnych modyfikacji stworzonego algorytmu ewolucyjnego oraz modyfikacji funkcji celu na skuteczność procesu projektowania.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT4cc2e1e95e8c4446b09be0fffc004d52/
URN
urn:pw-repo:WUT4cc2e1e95e8c4446b09be0fffc004d52

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page