Implementing distributed memory model PSFlow in the Unix-TCP/IP environment

Piotr Baran

Abstract

In this work a implementation of a distributed processing model (PSF1ow) is described. The main features of the model are: interprocess communication and synchronization through the distributed shared memory, the single assignment principle, associative data access primitives, and multidiniensional addressing scheme. The model is especially designed to run on distributed systems of machmes connected by a computer network. PSFlow model is implemented in a Solaris 2.3/2.4 operating system. It uses TCP/IP communication protocol and UDP broadcasting ability PSFlow system is fully distributed. The access to the distributed shared memory is realized by the fiinctions from the dsm library. This functions are similar to PSFlow primitives. The performance tests was executed and the communication and computing costs of the matrix processing pipeline application was compared. Implementation ofthe PSFlow model was possible and model was verified.
Diploma typeMaster of Science
Author Piotr Baran (FEIT / IN)
Piotr Baran,,
- The Institute of Computer Science
Title in PolishImplementacja modelu pamięci rozproszonej PSFlow w środowisku Unix-TCP/IP
Supervisor Grzegorz J. Blinowski (FEIT / IN)
Grzegorz J. Blinowski,,
- The Institute of Computer Science

Certifying unitFaculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unitThe Institute of Computer Science (FEIT / IN)
Languagepl polski
StatusFinished
Issue date (year)1996
Keywords in Polishsystem rozproszony, system lokalnie rozproszony, przetwarzanie współbieżne i rozproszone, pamieć rozproszona, model sterowania przepływowego
Keywords in Englishdistributed system, locally-distribued system, distributed processing, distributed memory, dataflow
Abstract in PolishPraca dotyczy implementacji modelu asocjacyjnej pamięci rozproszonej PSFlow w środowisku Unix-TCP/IP. Główne cechy modelu to: komunikacja i synchrommcja procesów przez wspólną, rozproszoną pamięć adresowaną globalnie, zasada pojedynczego przypisania, odczytowy i strukturalizcja adresów. PSFlow został zaprojektowany do pracy w systemach lokalnie rozproszonych. Model PSFlow zostal zaimplementowany w systemie Solans 2.3/2.4 z wykorzystaniem protokołu TCP/IP i mechanizmu rozgłaszania UDP. Zrealizowany system jest w pełni ozproszony. Dostęp do globalnej przestrzeni danych odbywa się za pomocą funkcji z biblioteki DSM. Funkcje te odpowiadają prymitywom modelu PSFlow. Zostaly przeprowadzone testy i pomiary wydajności systemu. Zbadano koszty komunikacji i obliczeń na przykładzie aplikacji mnożącej macierze w potoku. Implementacja modelu PSFlow okazała się możliwa do wykonania i pozwoliła na weryfikację i doprecyzowanie modelu.

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?