Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Proces identyfikacji i analiza barier rozwoju przestrzennego miasta oraz ich wpływ na planowanie przestrzenne na przykładzie miasta Włocławek

Justyna Józefowicz

Abstract

xxx
Record ID
WUT48af7b6d92a8499f93a1246f0ca40dad
Diploma type
Master of Science
Author
Justyna Józefowicz (FGC) Justyna Józefowicz,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Supervisor
Józef Dobija (FGC/DSMES) Józef Dobija,, Department of Spatial Management and Environmental Science (FGC/DSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Study subject / specialization
Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-07-2012
Issue date (year)
2012
Reviewers
Jan Chmielewski (FGC/DSMES) Jan Chmielewski,, Department of Spatial Management and Environmental Science (FGC/DSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
xxx
Keywords in English
xxx
Abstract in Polish
xxx
File
  • File: 1
    józefowicz-magisterska.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT48af7b6d92a8499f93a1246f0ca40dad/
URN
urn:pw-repo:WUT48af7b6d92a8499f93a1246f0ca40dad

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page
clipboard