Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

White Rabbit PTP Core, the sub-nanosecond time synchronization over Ethernet

Grzegorz Daniluk

Abstract

The aim of this thesis was to develop and implement the first standalone HDL module handling the sub-nanosecond synchronization over a regular Ethernet - the White Rabbit PTP Core. The description of the module is preceded by the theoretical background explaining some basic issues related to clock synchronization and technologies used in the project. The 3rd chapter is a short overview of synchronization protocols already available for computer and industrial systems. The thesis also contains a description of the White Rabbit synchronization scheme implemented inside the module, followed by the detailed description of the White Rabbit PTP Core internals. It is divided into two parts: HDL (gateware) and C (software) layers. Last chapters contain the measurements proving the module's synchronization performance, discuss the possible applications of the White Rabbit PTP Core and plans for further development.
Record ID
WUT483f018ea31d49d8a0b711a2e2ae00da
Diploma type
Master of Science
Author
Grzegorz Daniluk (FEIT/PE) Grzegorz Daniluk,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
White Rabbit PTP Core, sub-nanosekundowa synchronizacja czasu w sieci Ethernet
Supervisor
Maciej Grzegorz Linczuk (FEIT/PE) Maciej Grzegorz Linczuk,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)
Language
(en) English
Status
Finished
Issue date (year)
2012
Internal identifier
ENSE-R.002420
Keywords in Polish
White Rabbit PTP Core, White Rabbit, synchronizacja czasu, PTP, IEEE-1588, IP-core
Keywords in English
White Rabbit PTP Core, White Rabbit, time synchronization, PTP, IEEE-1588, IP-core
Abstract in Polish
Tematem pracy było opracowanie i realizacja pierwszego, samodzielnego modułu BDL implementującego precyzyjną synchronizację czasu z dokładnością poniżej 1 ns. Nosi on nazwę White Rabbit PTP Core i wykorzystuje standardową sieć Ethernet. Opis urządzenia poprzedzony jest wstępem teoretycznym, który ma za zadanie przybliżyć czytelnikowi tematykę synchronizacji czasu oraz technologii użytych w projekcie. Trzeci rozdział zawiera przegląd protokołów synchronizacji czasu używanych obecnie. Zawarto też opis kolejnych etapów synchronizacji w. protokole White Rabbit, które zostały zaimplementowane wewnątrz modułu. Dokładny opis konstrukcji White Rabbit PTP Core podzielony został na dwie części: opis sprzętu dla FPGA (gateware) oraz warstwa oprogramowania.Ostatnie rozdziały prezentują wyniki pomiarów, propozycje zastosowań wykonanego modułu, a także plany dalszego rozwoju.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT483f018ea31d49d8a0b711a2e2ae00da/
URN
urn:pw-repo:WUT483f018ea31d49d8a0b711a2e2ae00da

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page