Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Modernizacja budynku zlokalizowanego na terenie Warszawskiej Wytwórni Wódki Koneser

Joanna Sekulska

Abstract

-
Record ID
WUT47c81512a0674a0c8be78ce27eb334f8
Diploma type
Master of Science
Author
Joanna Sekulska Joanna Sekulska,, Undefined Affiliation
Supervisor
Marek Kapela (FCEMP/ICEn) Marek Kapela,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-01-2012
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
inwentaryzacja, remont, modernizacja
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy jest budynek o nr 31 zlokalizowany na terenie Warszawskiej Wytwórni Wódki KONSER przy ul. Ząbkowskiej w Warszawie. Praca dyplomowa magisterska została napisana pod kierunkiem dr inż. Marka Kapeli w Instytucie Budownictwa Politechniki Warszawskiej Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku. Celem pracy jest wykonanie projektu remontu i modernizacji budynku dawnego magazynu spirytusowego z przeznaczeni na budynek biurowy. Zakres pracy obejmuje: · Ocenę stanu technicznego budynku, · Opracowanie zaleceń remontowych, · Wykonani projektu architektonicznego adaptacji budynku na biura, · Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe projektowanej konstrukcji, - Wykonanie rysunków konstrukcyjnych podstawowych elementów budynku.
File
  • File: 1
    Sekulska Joanna p. magisterska 663.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT47c81512a0674a0c8be78ce27eb334f8/
URN
urn:pw-repo:WUT47c81512a0674a0c8be78ce27eb334f8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page