Badanie własności fizycznych tlenku glinowego wyprodukowanego w instalacji pół-technicznej Doświadczalnego Oddziału "Ala" w Luboniu

Barbara Kasperkiewicz

Abstract

-
Diploma typeMaster of Science
Author Barbara Kasperkiewicz (FCPE)
Barbara Kasperkiewicz,,
- Faculty of Chemical and Process Engineering
Supervisor Stanisław Bretsznajder (FCPE)
Stanisław Bretsznajder,,
- Faculty of Chemical and Process Engineering

Certifying unitFaculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unitFaculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Languagepl polski
StatusFinished
Issue date (year)1965
Pages63
Internal identifierDICHP-0067
Keywords in Polish-
Keywords in English-
Abstract in Polish-

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?