Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Remont i adaptacja wieży ciśnień na budynek biurowy

Arkadiusz Siewiera

Abstract

-
Record ID
WUT43aa9115e0d14a06814430e381718095
Diploma type
Master of Science
Author
Arkadiusz Siewiera Arkadiusz Siewiera,, Undefined Affiliation
Supervisor
Marek Kapela (FCEMP/ICEn) Marek Kapela,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-01-2012
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
budynek biurowy, remont, adaptacja
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy dyplomowej jest projekt remontu i adaptacji wieży ciśnień na budynek biurowy. Wieża ciśnień zlokalizowana przy ul. Jagiellońskiej w Gliwicach” Zakres pracy dyplomowej obejmuje: 1.Obliczenia konstrukcyjne stropów. 2.Obliczenia konstrukcyjne szybu windowego zewnętrznego 3.Sposób i technologię naprawy elementów żelbetowych Wieża ciśnień powstała w latach 30-tych XX wieku. Obiekt umieszczony na terenie dawnych Zakładów Hutniczych Huldschynskiego, potem Huty 1-go Maja, pozwalał na korzystanie z wody instalacjom hutniczym i socjalnym załogi. Prawdopodobnie zbudowano tę wieżę około roku 1909, kiedy Zakłady wprowadziły system zamkniętego obiegu wody. System ten okazał się nie tylko o wiele tańszy, ale oszczędzał wodę pitną i był w późniejszym sensie początkiem myśli ekologicznej. Nie tylko zresztą odciążał miasto, ale był przykładem dla kilku innych zakładów, np. kolei, które pobierały równie wielkie ilości wody dla celów produkcyjnych. Wieża zbudowana została jako 6-cio boczna betonowa konstrukcja obudowana z zewnątrz elewacją z cegły, dźwigająca w swym wnętrzu betonowy zbiornik o niewielkiej objętości.
File
  • File: 1
    Siewiera Arkadiusz p. magisterska 664.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT43aa9115e0d14a06814430e381718095/
URN
urn:pw-repo:WUT43aa9115e0d14a06814430e381718095

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page