Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analiza płaskiego stanu naprężenia w karbie V z otworem

Micha Niepokólczycki

Abstract

Przedstawiono podstawy oraz metodykę budowy rozwiązań analitycznych pól naprężeń w obszarze spiętrzeń wywołanych obecnością karbu. W pierwszej części dokonano przeglądu bazujących na teorii sprężystości dla takich koncentratorów jak szczelina i krab ostry V. Najwięcej miejsca poświęcono rozwiązaniu M. Zappalorto i P. Lazzarin’iego dotyczącego płaskiego stanu naprężenia w karbie V z otworem. W drugiej części szczególną uwagę zwrócono na aspekty tworzenia modeli matematycznych, prawidłowo odwzorowujących spiętrzenie naprężeń. Na podstawie wyników otrzymanych metodą elementów skończonych w obszarze statyki liniowej, określono zakres parametrów geometrycznych karbu V z otworem, w jakim rozpatrywany model analityczny jest poprawny. Zbadano wpływ geometrii karbu na stan naprężenia.
Record ID
WUT4345d3ef929c4d48b1781f164d162921
Diploma type
Master of Science
Author
Micha Niepokólczycki (FACME) Micha Niepokólczycki,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Supervisor
Krzysztof Gołoś (FACME/IMDF) Krzysztof Gołoś,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-09-2012
Issue date (year)
2012
Pages
99
Reviewers
Jerzy Osiński (FACME/IMDF) Jerzy Osiński,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Karb V, 2. Stan naprężenia, 3. Współczynnik koncentracji naprężeń, 4. Współczynnik intensywności naprężeń

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT4345d3ef929c4d48b1781f164d162921/
URN
urn:pw-repo:WUT4345d3ef929c4d48b1781f164d162921

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page