Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Sztuka filmowa jako źródło inspiracji dla architektury współczesnego kina. Kompleks kinowy powiązany z dworcem kolejowym Warszawa Zachodnia

Piotr Dziedzic

Abstract

W 1885 roku seans Kinematografu braci Lumiere rozpoczął dynamiczny rozwój kinematografii. Film, w odróżnieniu od innych sztuk, powstał nie z artystycznej potrzeby, a z powodu technicznego odkrycia. Natomiast popularność zyskał dzięki ludzkiej ciekawości oglądania ruchomego obrazu istniejącej rzeczywistości. Od początku utrwalał życie miasta i jego mieszkańców, co spowodowało, że szybko stał się medium kształtującym opinie i gusta widzów. Ruch, oraz zmienność ukazywanych miejsc i wydarzeń będąca jego kwintesencja, podobnie jak wynalazek kolei miały wpływ na przeobrażenia percepcji przestrzeni społeczeństwa początku XX wieku. Architektura podobnie jak film w dynamiczny sposób przedstawia przestrzeń. Obydwie sztuki fascynujące się ruchem wzajemnie się przenikały. Filmowcy czerpali inspirację z architektury miasta, która nie tylko stanowiła tło, ale odgrywała istotną rolę w filmach takich jak Metropolis, albo Gabinet Doktora Caligari. Film tworzy rzeczywistość przedstawionego świata, analogicznie do planowania przestrzeni w architekturze. z tego powodu w obu przypadkach można zaobserwować podobne środki wyrazu, takie jak kadrowanie widoków, czy sekwencje oglądanych wnętrz. Ten sposób organizacji przestrzeni można zauważyć w przykładach projektów Le Corbusiera, Miesa van der Rohe, czy Bernarda Tschumiego. Forma budynków kinowych ulegała przeobrażeniu wraz z przemianami samej kinematografii, odpowiadając na potrzeby specyficznej funkcji. Architektura tych obiektów ewoluowała, ale przez cały czas posiadała rolę istotnego uzupełnienia przeżycia z oglądanego filmu. Współczesne przykłady ukazują, w jaki sposób film może na nowo stawać się inspiracją dla projektantów. Przedmiotem części projektowej pracy jest kino wielosalowe z częścią wystawiennicza zlokalizowana przy Dworcu Zachodnim w warszawie. Budynek jest powiązany z zespołem obiektów tworzących nowy węzeł przesiadkowy. Kino jest bezpośrednio połączone z peronem dworca kolejowego umożliwiając funkcjonalne współdziałanie obu obiektów. Przestrzeń wewnętrzna został zorganizowana wzdłuż traktu przebiegającego środek obiektu pomiędzy salami kinowymi w zróżnicowany sposób rozmieszczonymi w strukturze budynku. W ten sposób maja zostać wytworzone otwarcie widokowe i rozmaite relacje przestrzenne pomiędzy częścią kinową, wystawienniczą, oraz peronem kolejowym.
Record ID
WUT403522
Diploma type
Master of Science
Author
Piotr Dziedzic (FA) Piotr Dziedzic,, Faculty of Architecture (FA)
Supervisor
Anna Wierzbicka (FA) Anna Wierzbicka,, Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Faculty of Architecture (FA)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2012
Pages
48, 8
Internal identifier
AR-005287/S
Keywords in Polish
kino, dworzec kolejowy

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT403522/
URN
urn:pw-repo:WUT403522

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page