Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Ocena efektywności odzyskiwania ciepła w centralach wentylacyjnych

Katarzyna Samusiewicz

Abstract

-
Record ID
WUT3fc80c3190f140fd9869011fc2981b72
Diploma type
Master of Science
Author
Katarzyna Samusiewicz (FEE) Katarzyna Samusiewicz,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Zenon Spik (FEE/DHV) Zenon Spik,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2012
Pages
66
Reviewers
Zenon Spik (FEE/DHV) Zenon Spik,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Jacek Hendiger (FEE/DHV) Jacek Hendiger,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
efektywność, odzysk ciepła, odzysk mocy, rekuperacja, regeneracja, sprawność temperaturowa, wymiermik ciepła
Keywords in English
efficiency, heat recovery, power recovery, recuperation, regeneration, temperature efficiency, heat gauge
Abstract in Polish
Wraz z rozwojem branży budowlanej zmieniła sie technika wykonywania budynkow. Wzrósł współczynnik ich szczelności i izolacyjności cieplnej. Poniosio to za sobą szereg konsekwencji, do których należy miedzy innymi pogorszenie mikroklimatu pomieszczeń. Ten fakt przyczynił sie do konieczności stosowania wentylacji mechanicznej, zapewniającej prawidłową wymiane powietrza. Powszechne występowanie pojęcia ,,oszczędności energii” związane z obecną sytuacją gospodarczą oraz środowiskową sprawiło, iż coraz częściej w budownictwie jednorodzinnym stosowane są instalacje wentylacyjne z odzyskiem ciepła. Rynek instalacyjny oferuje szeroką gamą central wentylacyjnych wyposażonych w wymienniki umożliwiające tego typu odzysk. Szczególnym uznaniem cieszą sie wymienniki krzyżowo-płytowe, jednak uwagą należy zwrocić również na wymienniki obrotowe. Wymienione urządzenia stanowia przedmiot analizy porównawczej, bedącej kluczowym punktem pracy dyplomowej. W pierwszym etapie pracy sporządzono ogólny projekt instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w budynku jednorodzinnym, który miał umozliwić dobór wymienników do odzysku ciepia. Założono podstawowe parametry oraz wykonano niezbędne obliczenia. Następnie, przy pomocy programu Heatex Select 4.9.3 określono wielkości oraz modele porównywanych urządzeń. W kolejnym etapie porównano temperaturową sprawnośc odzysku ciepła odniesioną do powietrza usuwanego i dostarczanego oraz stopień odzysku mocy. Wielkości te zostały określone dla warunków temperaturowych oraz wilgotnościowych wystepujących w typowym roku meteorologicznym. Otrzymane wyniki pozwoliły na graficzne przedstawienie charakteru zmian porównywanych parametrow. Analizując graficzna prezentację obliczeń można dojść do ogólnego wniosku, iż wymiennik obrotowy posiada Wyższą sprawność temperaturową oraz korzystniejszy stopień odzysku mocy niż wymiennik krzyżowo-płytowy.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT3fc80c3190f140fd9869011fc2981b72/
URN
urn:pw-repo:WUT3fc80c3190f140fd9869011fc2981b72

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page