Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Architektura przestrzeni relacji biznesowych na przykładzie Parku Innowacji w Stalowej Woli

Aneta Karnat

Abstract

Tematyka pracy poświęcona jest architekturze przestrzeni biurowej w środowisku innowacyjnym. Przy czym, środowisko innowacyjne oznacza tu otoczenie, w którym urzeczywistniają się kreatywne pomysły. Dla jego prawidłowego funkcjonowania ma wpływ wiele czynników. Są to między innymi: przepływ informacji wewnątrz firmy, relacje i powiązania biznesowe, komunikacja interpersonalna, odpowiednie warunki pracy, funkcjonalność i klimat wnętrza, atrakcyjność formy budynku, czy też sprzyjająca lokalizacja i jej walory przyrodnicze. Pierwsza część pracy - studialna opisuje wymienione zagadnienia, wskazuje możliwości i sposoby kształtowania przestrzeni innowacyjnych oraz szeroko analizuje kontekst miejsca. Wnioski części teoretycznej stanowią podstawę do stworzenia idei, która wraz z opisem formy, funkcji i technologii została zawarta w końcowej części teoretycznej. Natomiast część praktyczna - projektowa polega na przełożeniu tych wniosków na język architektury. W efekcie powstał obiekt, który szanuje zastany krajobraz naturalny, co więcej korzysta z jego walorów i staje się jego elementem. Jednocześnie oferuje strefie przemysłowej nową i atrakcyjną przestrzeń, w której powstają innowacyjne pomysły. Jest to obiekt, w którym bardzo istotne są przestrzenie "wokół" i "pomiędzy". Wszystko po to, by zapewnić użytkownikom możliwość wielopoziomowych interakcji, ale też swobody podczas pracy oraz możliwość odpoczynku. "Park Innowacji" odpowiada także na zmieniający się charakter pracy - jest elastyczny i zmienny, co było nie lada wyzwaniem ze względu na pogodzenie ze sobą kwestii technologicznych, funkcjonalnych, estetycznych i jakościowych.
Record ID
WUT3f658aa17c48408b97d261299ced852c
Diploma type
Master of Science
Author
Aneta Karnat (FA) Aneta Karnat,, Faculty of Architecture (FA)
Supervisor
Jerzy Grochulski (FA/DRAOLA) Jerzy Grochulski,, Department of Residential Architecture and Open Landscape Architecture (FA/DRAOLA)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Department of Residential Architecture and Open Landscape Architecture (FA/DRAOLA)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2012
Pages
86, 7
Internal identifier
AR-005208/S
Keywords in Polish
biuro, biurowiec, Stalowa Wola

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT3f658aa17c48408b97d261299ced852c/
URN
urn:pw-repo:WUT3f658aa17c48408b97d261299ced852c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page