Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Wyznaczanie metodą niwelacji trygonometrycznej przemieszczeń pionowych fundamentu konstrukcji nośnej wyciągu narciarskiego

Jarosław Podolak

Abstract

xxx
Record ID
WUT3f6371ea9aee4af58a6e45974bd8f6a3
Diploma type
Master of Science
Author
Jarosław Podolak (FGC) Jarosław Podolak,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Supervisor
Ryszard Kowalski (FGC/DEIS) Ryszard Kowalski,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Study subject / specialization
, Geodezja Inżynieryjno-Gospodarcza
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-01-2012
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
xxx
Keywords in English
xxx
Abstract in Polish
xxx
File
  • File: 1
    Wyznaczanie metodą niwelacji trygonometrycznej przemieszczeń pionowych fundamentów konstrukcji no.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT3f6371ea9aee4af58a6e45974bd8f6a3/
URN
urn:pw-repo:WUT3f6371ea9aee4af58a6e45974bd8f6a3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page