Skeletal Object Motion Planner on Mobile Platform

Łukasz Rejman

Abstract

The aim of the study was to create and analyze mobile version of a project, which was implemented for my previous thesis titled “Skeletal object motion planner.” The project is a partial realization of an idea of a system enabling us to conduct a simulation of a moving skeletal object in an environment, in which the principles of physics function. I have implemented it as a library that allows us to run the simulation and observe the behavior of skeletal object moving according to a motion plan, which is a short program describing his movement. Among the mobile platforms I chose Windows Phone. Unfortunately, some limitations of the mobile OS prevented the implementation of some features. However, it was not critical to the application and I still was able to test it. Tests have shown that the simulation can visually look exactly the same as on a PC, but there are performance problems. Adding bonds between rigid solids immediately result in deterioration of performance. However, it runs pretty well when using only simple skeletal objects and a few rigid solids that are not connected. The library has a great potential to create an interesting game using physical phenomena in three-dimensional space.
Diploma typeMaster of Science
Author Łukasz Rejman II
Łukasz Rejman,,
- The Institute of Computer Science
Title in PolishPlanowanie ruchu obiektów szkieletowych na platformie mobilnej
Supervisor Krzysztof Gracki II
Krzysztof Gracki,,
- The Institute of Computer Science
Certifying unitFaculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unitThe Institute of Computer Science (IN)
Languagepl polski
StatusFinished
Issue date (year)2013
Internal identifierENII-PM.001730
Keywords in Polishobiekty szkieletowe, animacja, ruch, symulacja, planowanie, Windows Phone
Keywords in Englishskeletal objects, animation, motion, simulation, planning, mobile, Windows Phone
Abstract in PolishCelem pracy było stworzenie i dokonanie analizy mobilnej wersji projektu, jaki został zaimplementowany w ramach pracy inżynierskiej pod tytułem ,,Planowanie ruchu obiektów szkieletowych”. Projekt ten jest częściową realizację wizji polegajeej na stworzeniu wirtualnego środowiska, w którym mogą być tworzone i testowane obiekty szkieletowe wraz z uwzględnieniem działania podstawowych praw fizyki. W ramach tej realizacji zaimplementowano bibliotekę, która umożliwia przeprowadzenie symulacji fizycznej i zaobserwowanie zachowania się obiektu szkieletowego poruszającego się według określonego planu mchu, czyli krótkiego programu opisującego jego ruch. Spośród dostępnych platform mobilnych wybrano telefon z systemem operacyjnym Windows Phone. Ograniczenia mobilnej wersji systemu Microsoftu uniemożliwiły zaimplementowanie niektórych możliwości biblioteki. Na szczęście nie miało to krytycznego znaczenia dla działania aplikacji, a więc udało się jiţ uruchomić i przetestować. Testy pokazały, że wizualnie symulacja może wyglądać dokładnie tak, jak na komputerze, jednak pojawiły się problemy natury wydajnościowej. Dodanie wiązań pomiędzy bryłami sztywnymi natychmiast skutkuje pogorszeniem wydajności. Jednak przy ograniczaniu się do prostych obiektów szkieletowych i kilku niepowiązanych ze sobą brył sztywnych, biblioteka zyskuje potencjał dobrego silnika do stworzenia ciekawej gry, wykorzystującej zjawiska fizyczne w przestrzeni trójwymiarowej.

Get link to the record
msginfo.png

Back