Profitability of construction of combained cycle gas turbine fired with natural gas and shale gas

Milena Badora

Abstract

The aim of the thesis is to analyze profitability of investments in building combined cycle gas turbine. Analysis has been made for two kinds of fuel – natural gas and shale gas. Second chapter of the thesis consist of a short description of conventional and unconventional gas extraction. It presents how the technology has been developed, focusing on hydraulic fracking in United States of America. Third chapter analyses legal aspects of shale gas extraction. It consists of brief description of Polish gas extraction law and taxing issues of commercial gas extraction. It has been compared to gas extraction regulations in United States to enhance differences with highly developed unconventional extraction law. Next chapter focuses on technology of shale gas extraction and hydraulic fracking. In fifth chapter current gas market has been analyzed. Several possibilities of liberating extraction regulations have been also discussed. In sixth chapter of the thesis advanced economic model has been presented. The description covers assumptions, which have been used to calculate profitability of investments in natural gas and shale gas. In the last chapter investment perspective for combine cycle gas turbine has been introduced. Also factors affecting the development of the energy utilities sector based on natural gas has been discussed.
Diploma typeMaster of Science
Author Milena Badora ITC
Milena Badora,,
- The Institute of Heat Engineering
Title in PolishAnaliza opłacalności budowy bloku gazowo-parowego opalanego gazem ziemnym oraz gazem z łupków
Supervisor Krzysztof Badyda ITC
Krzysztof Badyda,,
- The Institute of Heat Engineering
Certifying unitFaculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unitThe Institute of Heat Engineering (IHE)
Study subject / specializationEnergetyka (Power Engineering)
Languagepl polski
StatusFinished
Defense Date28-03-2013
Issue date (year)2013
Pages71
Internal identifierMEL; PD-2214
Reviewers Wojciech Bujalski ITC
Wojciech Bujalski,,
- The Institute of Heat Engineering
, Krzysztof Badyda ITC
Krzysztof Badyda,,
- The Institute of Heat Engineering
Keywords in Polishgaz łupkowy, gaz ziemny, bloki gazowo-parowe, energetyka
Keywords in Englishxxx
Abstract in PolishCelem pracy jest dokonanie analizy opłacalności inwestycji, jaką jest budowa bloku gazowo-parowego. Analizy dokonano dla dwóch rodzajów paliw – gazu ziemnego oraz gazu z łupków. W drugim rozdziale przedstawiono krótki rys historyczny eksploatacji złóż gazu konwencjonalnego i niekonwencjonalnego. Pokazano także rozwój technologii wydobycia, w tym szczelinowania hydraulicznego, na przykładzie Stanów Zjednoczonych. Rozdział trzeci poświęcony jest uwarunkowaniom prawnym wydobycia gazu z łupków. W rozdziale opisano obecny stan polskiego prawa w zakresie eksploatacji złóż gazu oraz plany opodatkowania komercyjnego wydobycia węglowodorów. W drugiej części pokazano kontekst prawny USA, jako wzór zaawansowanego państwa pod względem niekonwencjonalnego wydobycia gazu. Czwarty rozdział opisuje technologię wydobycia gazu z łupków z wykorzystaniem szczelinowania hydraulicznego. W rozdziale piątym przeanalizowano obecny rynek gazu oraz potencjalne mechanizmy uwalniania regulowanego rynku. Rozdział szósty zawiera opis modelu ekonomicznego oraz założeń, na podstawie których dokonano wstępnej analizy opłacalności inwestycji dla gazu ziemnego oraz gazu z łupków. W ostatnim rozdziale przedstawiono perspektywy inwestycyjne dla bloków gazowo parowych oraz pokazano czynniki mające wpływ na rozwój energetyki opartej na gazie ziemnym.
File
Praca magisterska_Milena Badora.pdf 1.5 MB

Get link to the record
msginfo.png

Back