Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Terminal wodny. Re-integracja terenów nabrzeżnych z miastem

Maciej Mądzik

Abstract

Część teoretyczna pracy podejmuje problem zagospodarowania wybrzeży rzek w miastach pod kątem wodnego transportu śródlądowego i funkcji towarzyszących oraz ich zintegrowania z istniejącą infrastrukturą oraz innymi formami transportu w miastach. Zaczynając od uwarunkowań historycznych transportu wodnego, poprzez obecne zagospodarowanie i stan w Polsce i za granicą, dalsza analiza będzie dotyczyła uwarunkowań dla rzeki Wisły oraz wybranego przykładu nabrzeża tej rzeki w centrum stolicy. Dalej dokonano porównania z infrastrukturą wybranych zagranicznych przykładów. Głównymi przesłankami są analizy możliwości integracji projektowanego typu obiektu pod względami: -komunikacyjnym, terenowym (środowiskowym, naturalnym, kontekstualnym) oraz funkcyjnym, tak aby łącząca wiele funkcji przystań służyła jako atraktor życia miejskiego dla tego fragmentu zapomnianego nabrzeża. Część projektowa zajmuje się przypadkiem rzeki Wisły na odcinku w Warszawie, a dokładniej prawego brzegu w centralnej części miasta przy Stadionie Narodowym. Miejsce to, znajdujące się w centrum miasta i mające bezpośrednie sąsiedztwo linii tramwajowej, tras autobusowych, ruchliwej trasy rowerowej i przyszłej II linii metra, a także wschodniego dworca kolejowego, jest dobrym kandydatem na efektywne włączenie transportu wodnego w istniejącą tkankę miejską. Usytuowanie to pozwala również na stworzenie miejskiego atraktora dla sportów wodnych oraz wzbogacenie sezonowego wypoczynku plażowego. Projektowanym obiektem jest Warszawski terminal śródmiejski dla tramwajów wodnych, funkcjonujący również, jako przystań dla wszelkiego rodzaju pojazdów motorowodnych i żaglowych. Budynek usytuowany na granicy wody i lądu będzie łącznikiem dla tych dwóch stref scalającym w sobie funkcje komunikacji, rekreacji i usług.
Record ID
WUT3e38857781094f31b26ce1fc80608df9
Diploma type
Master of Science
Author
Maciej Mądzik (FA) Maciej Mądzik,, Faculty of Architecture (FA)
Supervisor
Jakub Wacławek (FA) Jakub Wacławek,, Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Faculty of Architecture (FA)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2012
Pages
84, 7
Internal identifier
AR-005205/S
Keywords in Polish
przystań, budynek wielofunkcyjny, Warszawa

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT3e38857781094f31b26ce1fc80608df9/
URN
urn:pw-repo:WUT3e38857781094f31b26ce1fc80608df9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page