Partitioning in Oracle 11g Database: the Assessment of Potential and Actual Benefits

Jing Li

Abstract

This work is an attempt to compare between Oracle lig Database and the previous version of Oracle Database, assessing the potential and actual benefits of Oracle lig Database particular in partitioning. The main idea is to present the benefits of new partitioning in Oracle lig database. The first part of this work presents the mechanisms for partitioning of tables in Oracle Database lig, and the differences with DB2. The second part is designing a environment to examine the benefits of partitioning and designing test method for application of the partitioning for the DML commands and queries depending of the size of the data. The last part covers the achieved results and general conclusions. The results are presented in the appendix, as a set of charts.
Diploma typeMaster of Science
Author Jing Li (FEIT / IN)
Jing Li,,
- The Institute of Computer Science
Title in PolishPartycjonowanie w bazie danych Oracle 11g: ocena potencjalnych i faktycznych korzyści
Supervisor Michał Rudowski (FEIT / IN)
Michał Rudowski,,
- The Institute of Computer Science

Certifying unitFaculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unitThe Institute of Computer Science (FEIT / IN)
Languageen angielski
StatusFinished
Issue date (year)2012
Internal identifierENII-PM.001639
Keywords in PolishOracle Database, partycja, korzyści potencjalne, korzyści rzeczywiste
Keywords in EnglishOracle Database, partition, potential benefits, actual benefits
Abstract in PolishPraca jest poświęcona porównaniu Oracle 11g Database z wersjami poprzednimi tego produktu w zakresie partycjonowania. Głównym celem pracy jest przedstawienie potencjalnych i rzeczywistych korzyści wynikaj cych z zastosowania partycjonowania tabel. Pierwsza część pracy przcdstawia mechanizmy partycjonowania tabel w Oracle lig Database i różnice w stosunku do systemu DB2. Druga część pracy przedstawia projekt środowiska do badania korzyści wynikających z partycjonowania oraz projekt metody badania tych korzyści dla poleceń DML oraz zapytań w zależności od rozmiaru danych. Ostatnia część zawiem uzyskane wyniki i wnioski ogólne. Szczególowe wyniki wykonanych badań przedstawiono w załączniku.

Get link to the record

Back