Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Partitioning in Oracle 11g Database: the Assessment of Potential and Actual Benefits

Jing Li

Abstract

This work is an attempt to compare between Oracle lig Database and the previous version of Oracle Database, assessing the potential and actual benefits of Oracle lig Database particular in partitioning. The main idea is to present the benefits of new partitioning in Oracle lig database. The first part of this work presents the mechanisms for partitioning of tables in Oracle Database lig, and the differences with DB2. The second part is designing a environment to examine the benefits of partitioning and designing test method for application of the partitioning for the DML commands and queries depending of the size of the data. The last part covers the achieved results and general conclusions. The results are presented in the appendix, as a set of charts.
Record ID
WUT3dbf37976b1c445698ea6841fd9fe4f7
Diploma type
Master of Science
Author
Jing Li (FEIT/ICS) Jing Li,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Partycjonowanie w bazie danych Oracle 11g: ocena potencjalnych i faktycznych korzyści
Supervisor
Michał Rudowski (FEIT/ICS) Michał Rudowski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(en) English
Status
Finished
Issue date (year)
2012
Internal identifier
ENII-PM.001639
Keywords in Polish
Oracle Database, partycja, korzyści potencjalne, korzyści rzeczywiste
Keywords in English
Oracle Database, partition, potential benefits, actual benefits
Abstract in Polish
Praca jest poświęcona porównaniu Oracle 11g Database z wersjami poprzednimi tego produktu w zakresie partycjonowania. Głównym celem pracy jest przedstawienie potencjalnych i rzeczywistych korzyści wynikaj cych z zastosowania partycjonowania tabel. Pierwsza część pracy przcdstawia mechanizmy partycjonowania tabel w Oracle lig Database i różnice w stosunku do systemu DB2. Druga część pracy przedstawia projekt środowiska do badania korzyści wynikających z partycjonowania oraz projekt metody badania tych korzyści dla poleceń DML oraz zapytań w zależności od rozmiaru danych. Ostatnia część zawiem uzyskane wyniki i wnioski ogólne. Szczególowe wyniki wykonanych badań przedstawiono w załączniku.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT3dbf37976b1c445698ea6841fd9fe4f7/
URN
urn:pw-repo:WUT3dbf37976b1c445698ea6841fd9fe4f7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page