Synthesis of materials with biocidal activity

Agnieszka Dorota Marek

Abstract

The aim of this study was to synthesize several types of quats and analyze their biocidal activity and prospective application for various branches of production. The results led to the conclusions:  The quats can be synthesized in relatively easy and inexpensive way  All microorganisms tested in this study show were susceptible to all the quats  The effectiveness of protection of materials from mould fungi and bacteria growth was found stable.  Effectiveness of the biocidal material activity does not change after treatment of the material with water (not removed by wash) therefore the obtained substances constitute a good solution for damp and flooded environments as well as surfaces exposed to atmospheric precipitation. For the same reason, they should prove effective on fabric and in production of bacteriostatic filters.  The prepared substances have the potential to be used as bioprotection in many areas of life: - construction materials (e.g. paints, plaster, wood impregnation substances) - filters - fabrics (clothing, screens and hospital linen ) - -covering for pipes, machines, and other surface (tables for storing food and medicine etc.)
Diploma typeMaster of Science
Author Agnieszka Dorota Marek WIChiP
Agnieszka Dorota Marek,,
- Faculty of Chemical and Process Engineering
Title in PolishSynteza materiałów o właściwościach biocydowych
Supervisor Andrzej Grzegorz Chmielewski ZKTP
Andrzej Grzegorz Chmielewski,,
- Department of Process Kinetics and Thermodynamics
Certifying unitFaculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unitDepartment of Process Kinetics and Thermodynamics (DPKT)
Study subject / specializationBiotechnologia
Languagepl polski
StatusFinished
Defense Date11-06-2013
Issue date (year)2013
Pages74
Internal identifierDICHP-2210
Reviewers Andrzej Grzegorz Chmielewski ZKTP
Andrzej Grzegorz Chmielewski,,
- Department of Process Kinetics and Thermodynamics
, Tomasz Ciach ZBIB
Tomasz Ciach,,
- Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering
Keywords in Polish-
Keywords in English-
Abstract in PolishCelem tej pracy jest synteza kilku typów związków czwartorzędowych soli amoniowych oraz przeanalizowanie ich właściwości biocydowych oraz potencjalnych zastosowań ich w różnych gałęziach przemysłu. Otrzymane wyniki pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków:  Preparaty uzyskano przy użyciu względnie prostej syntezy, przy relatywnie niskich kosztach substratów.  Wszystkie badane mikroorganizmy wykazały wrażliwość na otrzymane preparaty.  Badane preparaty wykazują stabilną skuteczność działania w zakresie ochrony przed rozwojem bakterii, drożdży oraz grzybów pleśniowych.  Wymywanie wodą nie powoduje zmiany w skuteczności działania, dzięki czemu otrzymane związki można śmiało stosować w środowiskach gdzie dominują ciecze a także w miejscach narażonych na opady atmosferyczne. Z tych samych powodów nadają się one, po uprzednim związaniu z tkaniną, do wyrobu filtrów o właściwościach bakteriostatycznych.  Brak efektu wymywania otrzymanych związków wynika z uwięzienia właściwego materiału o właściwościach biocydowych w szkle wodnym. Dzięki temu nie przedostają się one do środowiska naturalnego.  Preparaty rokują nadzieję na możliwość stosowania, jako dodatek biochronny w różnych dziedzinach: - materiałach budowlanych (farby, gipsy, fugi, tynki, impregnaty do drewna) - filtrach - materiałach ( odzież, parawany i pościel szpitalna) -jako powłoki rur, maszyn a także innych powierzchni (stoły, na których przechowuje się leki, żywność itd.)
File
Agnieska Marek praca mgr.pdf 26.28 MB
Local fieldsIdentyfikator pracy APD: 2863

Get link to the record
msginfo.png

Back