Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analiza numerycznego modelu terenu na przykładzie projektu trasy S7 na odcinku Koszwały - Kazimierzowo

Krzysztof Pietroń

Abstract

xxx
Record ID
WUT3cbc98e82aff406b956bae6cd319a214
Diploma type
Master of Science
Author
Krzysztof Pietroń (FGC) Krzysztof Pietroń,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Supervisor
Tadeusz Knap (FGC/CGGA) Tadeusz Knap,, Chair of Geodesy and Geodetic Astronomy (FGC/CGGA)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Study subject / specialization
, Geodezja Inżynieryjno-Gospodarcza
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-01-2012
Issue date (year)
2012
Reviewers
Ryszard Malarski (FGC/DEIS) Ryszard Malarski,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
xxx
Keywords in English
xxx
Abstract in Polish
xxx
File
  • File: 1
    Praca dyplomowa magisterska - K. Pietroń.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT3cbc98e82aff406b956bae6cd319a214/
URN
urn:pw-repo:WUT3cbc98e82aff406b956bae6cd319a214

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page