Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Kształtowanie mikrostruktury i właściwości stali 65S2WA w procesach hartowania izotermicznego

Michał Sut

Abstract

The main purpose of this study was to obtain variety of bainitic microstructure in 65S2WA steel and to investigate their mechanical properties. These results were compared with the properties of this steel which are obtained after conventional quenching and tempering treatment. The investigation methods used were as follows: dilatometric tests, hardness test, light and SEM microscopy, transmission electron microscopy (TEM) observation, impact strength test, tensile tests.
Identyfikator pozycji
WUT39b704e597d8407cba0d38e8fc792011
Rodzaj dyplomu
Praca magisterska
Autor
Michał Sut (WIM/ZIP) Michał Sut Zakład Inżynierii Powierzchni (WIM/ZIP)Wydział Inżynierii Materiałowej (WIM)
Tytuł w języku polskim
Kształtowanie mikrostruktury i właściwości stali 65S2WA w procesach hartowania izotermicznego
Promotor
Jerzy Szawłowski (WIM/ZIP) Jerzy Szawłowski Zakład Inżynierii Powierzchni (WIM/ZIP)Wydział Inżynierii Materiałowej (WIM)
Jednostka dyplomująca
Wydział Inżynierii Materiałowej (WIM)
Jednostka prowadząca
Zakład Inżynierii Powierzchni (WIM/ZIP)
Kierunek / specjalność studiów
, Nanomateriały i Nanotechnologie
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
23-01-2013
Data (rok) wydania
2012
Identyfikator wewnętrzny
IM-D.001650
Recenzenci
Krzysztof Rożniatowski (WIM/ZPM) Krzysztof Rożniatowski Zakład Projektowania Materiałów (WIM/ZPM)Wydział Inżynierii Materiałowej (WIM) Wiesław Świątnicki (WIM/ZIP) Wiesław Świątnicki Zakład Inżynierii Powierzchni (WIM/ZIP)Wydział Inżynierii Materiałowej (WIM)
Słowa kluczowe w języku polskim
struktury bainityczne, SEM, TEM
Streszczenie w języku polskim
Głównym celem pracy było wytworzenie różnych struktur bainitycznych w stali 65S2WA oraz zbadanie ich właściwości mechanicznych. Wyniki te zostały porównane z właściwościami jakie uzyskuje ta stal po konwencjonalnej obróbce ulepszania cieplnego. W niniejszej pracy wykorzystano takie metody badawcze jak: badania dylatometryczne, pomiary twardości, badania metalograficzne przy wykorzystaniu mikroskopii świetlnej i skaningowej SEM, badania TEM, badania udarności oraz statyczna próba rozciągania.
Plik pracy
Poproś o plik WCAG

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT39b704e597d8407cba0d38e8fc792011/
URN
urn:pw-repo:WUT39b704e597d8407cba0d38e8fc792011

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony