Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Formation of the microstructure and properties of the steel 65S2WA by isothermal quenching processes

Michał Sut

Abstract

The main purpose of this study was to obtain variety of bainitic microstructure in 65S2WA steel and to investigate their mechanical properties. These results were compared with the properties of this steel which are obtained after conventional quenching and tempering treatment. The investigation methods used were as follows: dilatometric tests, hardness test, light and SEM microscopy, transmission electron microscopy (TEM) observation, impact strength test, tensile tests.
Record ID
WUT39b704e597d8407cba0d38e8fc792011
Diploma type
Master of Science
Author
Michał Sut (FMSE/DSE) Michał Sut,, Division of Surface Engineering (FMSE/DSE)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Title in Polish
Kształtowanie mikrostruktury i właściwości stali 65S2WA w procesach hartowania izotermicznego
Supervisor
Jerzy Szawłowski (FMSE/DSE) Jerzy Szawłowski,, Division of Surface Engineering (FMSE/DSE)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Certifying unit
Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Affiliation unit
Division of Surface Engineering (FMSE/DSE)
Study subject / specialization
, Nanomateriały i Nanotechnologie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
23-01-2013
Issue date (year)
2012
Internal identifier
IM-D.001650
Reviewers
Krzysztof Rożniatowski (FMSE/DMD) Krzysztof Rożniatowski,, Division of Materials Design (FMSE/DMD)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE) Wiesław Świątnicki (FMSE/DSE) Wiesław Świątnicki,, Division of Surface Engineering (FMSE/DSE)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Keywords in Polish
struktury bainityczne, SEM, TEM
Abstract in Polish
Głównym celem pracy było wytworzenie różnych struktur bainitycznych w stali 65S2WA oraz zbadanie ich właściwości mechanicznych. Wyniki te zostały porównane z właściwościami jakie uzyskuje ta stal po konwencjonalnej obróbce ulepszania cieplnego. W niniejszej pracy wykorzystano takie metody badawcze jak: badania dylatometryczne, pomiary twardości, badania metalograficzne przy wykorzystaniu mikroskopii świetlnej i skaningowej SEM, badania TEM, badania udarności oraz statyczna próba rozciągania.
File
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT39b704e597d8407cba0d38e8fc792011/
URN
urn:pw-repo:WUT39b704e597d8407cba0d38e8fc792011

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page