Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Drewno jako materiał budowlany we wspólczesnej architekturze. Doświadczalny budynek mieszkaniowo-biurowy w Warszawie, w dzielnicy Praga Północ

Bartłomiej Brzostek

Abstract

Przedmiotem pracy jest budynek mieszkalny z powierzchnią usługowa na parterze oraz zagospodarowanie otaczającego terenu wraz z infrastruktur techniczną. Część teoretyczna obejmuje tematykę drewna w architekturze współczesnej. Przedstawiono analizę struktury, właściwości fizycznych i mechanicznych drewna, jako materiału budowlanego. Analiza procesu prefabrykacji w drewnie, zalety gotowych systemów konstruowania budynków, oraz szeroki temat drewna rozpatrywanego pod kątem zrównoważonego rozwoju, stworzą bazę wniosków niezbędnych do opracowania części projektowej pracy. Różnorodność materiałów drewnianych i drewnopochodnych oraz ich zastosowanie w konkretnych przykładach budynków stanowi uzupełnienie wiedzy potrzebnej do celów projektowych. Pierwotną ideą projektu był budynek o mieszanej funkcji mieszkalno-biurowej w dzielnicy Wilanów. Miał on pokazać i zarazem promować możliwości i zalety drewna w architekturze. W miarę postępu pracy nad esejem o roli drewna w architekturze, zebrane materiały nasuwały nowe pomysły dotyczące lokalizacji i idei projektowej. Decydujący wpływ na zmianę lokalizacji miał temat prefabrykacji w drewnie oraz analiza przykładowych projektów, w których zastosowano drewno, jako podstawowy materiał budulcowy. Na nową lokalizację projektowanego budynku, która mogłaby być uzupełniona łatwym w montażu budynkiem, który w równie krótkim czasie można zdemontować, wybrano działkę w Warszawie na Pradze Północ. Projekt będzie wypełniał jedna z pustych działek zlokalizowaną przy ulicy Małej. Charakter budynku wpisuje się w istniejącą sytuację architektoniczna. Projektowany obiekt utrzymuje linię zabudowy i uzupełnia pierzeję. Od strony dziedzińca bryła rozrzeźbia się i tarasowo schodzi w stronę południową. Projekt przedstawia możliwości drewnianej architektury w dzisiejszych czasach. Prefabrykacja umożliwia szybkie dostosowanie budynku do różnorodnych potrzeb (także ewentualnej rozbiórki), a zaproponowane rozwiązania w tematyce oświetlenia, projektowania zielonych dachów i używania materiałów drewnianych są zgodne z zasadami architektury zrównoważonego rozwoju.
Record ID
WUT397715
Diploma type
Master of Science
Author
Bartłomiej Brzostek (FA) Bartłomiej Brzostek,, Faculty of Architecture (FA)
Supervisor
Elżbieta Dagny Ryńska (FA/CUDPP) Elżbieta Dagny Ryńska,, Chair of Urban Design and Physical Planning (FA/CUDPP)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Department of Civil Engineering, Infrastructure Investment and Economics (FA/DCEIIE)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2012
Pages
49, 22, 2, 6
Internal identifier
AR-005288/S
Keywords in Polish
architektura drewniana, budynek mieszkalno-biurowy, prefabrykacja

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT397715/
URN
urn:pw-repo:WUT397715

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page