Adaptacja zdegradowanych terenów na nowe przestrzenie w aspekcie różnorodności potrzeb współczesnego społeczeństwa - zabudowa socjalna

Jerzy Skarżyński

Abstract

Adaptation of degraded areas into new spaces In the context of the diversity of needs in modern society – social multifamily building. The project is an attempt to find an answer to existing residential problems in Warsaw. It is also an attempt to determine to determine the quantity and quality of council housing, including social housing. The theoretical-problem part focuses on publications, studies and research in order to characterize the quality of life in social buildings. The project develops issues connected with safe, people friendly living space and environment. It is an attempt to provide decent standards of living and develop common areas which will be used by residents and guests. The subject of the project is to design a social multi-family apartments and trade-services space located on the ground floor. The parcel has approximately a shape of a square with approximate dimension of 38x48 m. The altitude of the project respects the height of surrounding buildings. The area development plan predicts multifamily housing with service area on the ground floor. Presently there is a parking lot on the subject area. The project was designed for North Praga in Warsaw. The designed buildings is just a filling of a space located between the Okrzei and Kłopotowskiego streets, including the existing neighbouring buildings. The project draws attention to the historic style of the pre-war buildings in Prague. In the immediate neighborhood of the project area there is a new multifamily building (constructed 1999-2001) and adjacent blank wall of a pre-war building. The pre-war Praga was a lively place where different social classed of varied religious and cultural background lived as neighbors. The analysis of the residents’ needs will allow to define the direction of the area adaptation into new living spaces which will bring back vibrant atmosphere of the area.
Diploma typeMaster of Science
Author Jerzy Skarżyński WA
Jerzy Skarżyński,,
- Faculty of Architecture
Supervisor Elżbieta Dagny Ryńska ZBIiEI
Elżbieta Dagny Ryńska,,
- Department of Civil Engineering, Infrastructure Investment and Economics
Certifying unitFaculty of Architecture (FA)
Affiliation unitDepartment of Civil Engineering, Infrastructure Investment and Economics (DCEIIE)
Languagepl polski
StatusFinished
Issue date (year)2013
Pages90, 8
Internal identifierAR-005273/S
Keywords in Polishmieszkanie socjalne, budynek wielorodzinny, adaptacja
Keywords in English-
Abstract in PolishAdaptacja zdegradowanych terenów na nowe przestrzenie w aspekcie różnorodności potrzeb współczesnego społeczeństwa – zabudowa socjalna. Projekt jest próbą znalezienia propozycji odpowiedzi na istniejące problemy mieszkaniowe w Warszawie. Jest również próbą określenia potrzeb ilościowych i jakościowych na mieszkania komunalne, w tym socjalne. Część problemowo-teoretyczna skupia się na publikacjach, analizach oraz badaniach mających na celu scharakteryzowanie zabudowy socjalnej. Projekt rozwija zagadnienia związane z bezpieczną przestrzenią, przyjazną dla mieszkańców oraz otoczenia. Jest próbą zapewnienia godnych standardów życia oraz rozwoju wspólnych przestrzeni z których korzystać będą mieszkańcy oraz osoby z zewnątrz. Przedmiotem opracowania jest projekt zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej komunalnej w tym socjalnej oraz ze zlokalizowana na parterze funkcja handlowo-usługową. Działka ma kształt zbliżony do kwadratu o wymiarach ok. 38 x 48 m. Projekt przewiduje nawiązanie wysokością do okolicznych budynków. Działka posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczający działkę pod zabudowę wielorodzinną z usługami. Aktualnie na działce znajduje się parking. Zabudowa została zaprojektowana do zrealizowania na warszawskiej Pradze Północ. Projektowany obiekt ma charakter „plomby” wypełniającej wolna przestrzeń znajdującą się między ulicami Księdza Ignacego Kłopotowskiego i Stefana Okrzei z uwzględnieniem istniejącej zabudowy. W projekcie zwrócono uwagę na zabytkowa przedwojenną tkankę zabudowy Pragi. W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajduje się z jednej strony nowa zabudowa wielorodzinna (1999-2001), natomiast z drugiej strony przylegają ślepą ściana kamienice z końca XIX w. Przedwojenna Praga Północ była miejscem żywym, miejscem stykania się wielu warstw społecznych, religijnych oraz kulturowych. Zapoznanie się z potrzebami obecnych i przyszłych mieszkańców pozwoli określić kierunki adaptacji terenów na nowe przestrzenie mieszkalne, które będą miały wpływ na ożywienie tego terenu. Głównym założeniem pracy jest znalezienie sposobu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, z różnych powodów życiowych, które mogą być przyczyną rozwoju patologii, niebezpiecznej zarówno dla mieszkańców obiektu, jak i osób z zewnątrz. Natomiast włączenie i rozproszenie tych społeczności w funkcjonujące środowisko miejskie może przyspieszyć proces resocjalizacji. Problemem są istniejące oraz projektowane obiekty komunalne z lokalami socjalnymi. Obiekty te najczęściej lokowane są na obrzeżach miast, często w dużych skupiskach o podobnym charakterze. Tworzą się w ten sposób całe getta biedy i wykluczenia. W takich skupiskach łatwo o akty przemocy lub uzależnienia, które utrudniają możliwość wybicia się z biedy i zmianę środowiska. Problemy mieszkańców spychane są na margines, powiększając tym samym grupę ludzi wykluczonych społecznie. Podjęty temat zabudowy wielorodzinnej komunalnej z lokalami socjalnymi jest próbą wskazania sposobu rozwiązania problemów najbiedniejszych rodzin, ich sytuacji prawnej, społecznej oraz finansowej. Budynek taki powinien zaspakajać podstawowe potrzeby człowieka, zapewniając mu schronienie oraz bezpieczeństwo. Niestety zbyt mało uwagi poświęca się architekturze budynków mieszkalnych komunalnych, w tym charakterze socjalnym, jako tej tańszej i gorszej, nie mających znaczenia komercyjnego. Przeprowadzone badania pozwolą wskazać możliwe sposoby rozwiązania problemów mieszkaniowych najbiedniejszych. Ze względu na niskie zarobki lub ich brak, ludzie z tej grupy lokowani są w budynkach o standardzie zgodnym z regulacjami prawnymi, jednak znacznie poniżej przyjętego powszechnie standardu mieszkaniowego w Polsce. Niniejsza praca dyplomowa jest tylko przykładem możliwego rozlokowania podobnych obiektów w Polskich miastach na przykładzie Warszawy, a w szczególności Pragi Północ. Jest propozycją rozwiązania zagadnień związanych z bezpieczną przestrzenią, przyjazną dla mieszkańców oraz otoczenia.

Get link to the record
msginfo.png

Back