Centrum usługowo-rekreacyjne w Rembertowie. Zagadnienia zw. z przekształceniem obiektów infrastruktury

Adam Ciurzyński

Abstract

-
Diploma typeMaster of Science
Author Adam Ciurzyński WA
Adam Ciurzyński,,
- Faculty of Architecture
Supervisor Witold Orzechowski ZPKAU
Witold Orzechowski,,
- Department of Fundamentals of Architectural and Urban Design
Certifying unitFaculty of Architecture (FA)
Affiliation unitDepartment of Fundamentals of Architectural and Urban Design (DFAUD)
Languagepl polski
StatusFinished
Issue date (year)2013
Pages53, 6
Internal identifierAR-005280/S
Keywords in Polishinfrastruktura, usługi, rekreacja, centrum, rewitalizacja
Keywords in English-
Abstract in PolishW mojej pracy chciałbym Państwu przedstawić zagadnienia związane z przekształceniem przestrzeni infrastruktury. Z zagadnieniem tym wiąże się wiele aspektów - począwszy od czysto infrastrukturalnej - komunikacji, po funkcje społeczną - centrotwórcza, oddziaływująca w swym zasięgu na inne obszary przestrzeni miasta. Jest to temat dosyć rozległy. Transformacja przestrzeni, jej przekształcenie jest wielotorowa, sama w sobie dosyć skomplikowana. Chciałbym udowodnić na przykładzie mojego projektu koncepcyjnego, że jest możliwa. Obszarem badawczym jest centralna część dzielnicy w której mieszkam - Rembertów. Jako mieszkaniec i student architektury w bezpośredni, zauważalny sposób odczuwam jej wady i zalety. Zauważyłem, że wiele problemów narasta w centralnej części dzielnicy, tuż przy stacji PKP. Problem komunikacyjny - korki w godzinach szczytu, brak miejsca do parkowania, problem społeczny - brak integracji mieszkańców poprzez podział dzielnicy jak i braku miejsca "wspólnego z którym można się identyfikować, problem braku infrastruktury handlowej tuż przy szlaku komunikacyjnym to główne punkty wymagające uwagi. Celem pracy jest przekształcenie zaniedbanej przestrzeni tworząc bezkolizyjne centrum Rembertowa. wprowadzając funkcje centotwórcze, których brakuje w tej części miasta. Dzielnica Rembertów jest jedną z dzielnic Warszawy, która przez wiele lat rozwijała się w cieniu stolicy, utrzymując swój charakter mieszkalny, a jednocześnie nie posiadając przez lata wyraźnego centrum. Elementem, który niekorzystnie wpływa na charakter funkcjonalny jest podział dzielnicy przez linie torów kolejowych, tereny wojskowe - szczególnie poligonu. Zabierają one znaczne połacie terenu dzielnicy, równocześnie ograniczając tereny urbanizacyjne. Struktura przestrzenna ulic jest czytelna, zdefiniowana. W strukturze własności dominują grunty prywatne. Niemniej jednak duża liczba niezagospodarowanych działek będących publiczną własnością położona jest w rejonie przystanku kolejowego. to wielki atut Rembertowa, na który w tym miejscu pragnąłbym zwrócić uwagę. Dzielnica podzielona jest linią torów kolejowych z tego względu rozwijała się w dwóch osobnych kierunkach. Brak wyraźnego centrum sprawiał, że zagospodarowanie centralnych części na przestrzeni lat stawało się chaotyczne i zróżnicowane, od średnio-wysokiej zabudowy po stronie północnej torów, po niską, dwukondygnacyjną po stronie południowej. Wraz ze zmieniającym się charakterem nowoczesnego Rembertowa wyraźnie centralny charakter nabrały tereny u zbiegu węzłów komunikacyjnych, w okolicach stacji kolejowej PKP W-wa Rembertów i wzdłuż ulicy Generała Chruściela "Montera". Obecnie istnieją plany koncepcyjne próbujące rozwiązać ten problem. Pierwszy pomysł związany jest z budowa drogi wzdłuż torów kolejowych w kierunku centrum i połączenie z ulicą Żołnierską. Ten wariant rozwiązuje jedynie problem części dzielnicy. Kolejny zakłada przepuszczenie transportu samochodowego przez przejazd kolejowy, tunelem pod torami usprawniając w ten sposób komunikację w miejscu gdzie jest ona tak bardzo spiętrzona. Łączy to komunikacyjnie północną i południową część dzielnicy, nie rozwiązując jednak problemu podziału funkcjonalnego, braku obiektów centrotwórczych spajających tkankę miejską Rembertowa. Projekt Centrum Usługowo-rekreacyjnego zakłada w głównej mierze przekształcenie centralnej zaniedbanej przestrzeni dzielnicy, połączenie obu części zaprojektowaną kładką będącą dachem centrum handlowego. "Zielony most", będzie mieścił w sobie tzw. "szybkie usługi", windy, schody. Projekt koncepcyjny zakłada skomunikowanie obu części Rembertowa oraz ułatwienie dostępu do peronów stacji PKP. Kolejnym elementem spajającym ma być przestrzeń kładki-mostu, która jest w zasadzie ogrodem, zielonym dachem. Będzie to miejsce zmieniające dotychczasowy charakter kojarzący się nam z przestrzenią "dworcowo-kolejową". Na dach od strony południowej będziemy się mogli dostać z poziomu centrum handlowego, następnie przedostać się po całej długości na drugą stronę dzielnicy. Natomiast budynek centrum handlowego będzie rozwiązywał problemy związane z brakiem podstawowych usług w tym miejscu. Cały kompleks zaprojektowany został jako w pełni dostępny dla potrzeb osób niepełnosprawnych, poprzez optymalny układ komunikacji pionowej i poziomej.

Get link to the record
msginfo.png

Back