Wspólczesna przestrzeń produkcji. Budynek wielofunkcyjny przy Dworcu Warszawa Wschodnia

Piotr Gniewek

Abstract

The matter of contemporary production space is not a matter of factory space any longer. Nowdays, the questions of production, work and creativity has to be faced from post-fordist perspective. Instead of huge spaces uses for monotonuous production processes along the assembly line, a palce of scattered, non-material production is designed for cultural, social and technological activities. Combination of residential and production space is an important element of this work. It is considered as an effect of changes happening in the production methods. Thanks to its scale (484m x 92m in plan), the building combines various functions, such as hostels, apartments, workshops, studios, workshops with apartments on the first floor, flats for rent, and the production space. An important factor is the possibility of introducting public functions, like kindergartens, healthcare, etc. Integration of the building with the surrounding is supported by two open to the public squares, of various urban use. The main goal of the project is an attempt to create a space that stimulates social behaviours of the professionals.
Diploma typeMaster of Science
Author Piotr Gniewek WA
Piotr Gniewek,,
- Faculty of Architecture
Supervisor Jan Mazur ZAWWFP
Jan Mazur,,
- Department of Contemporary Architecture, Interior Design and Industrial Forms
Certifying unitFaculty of Architecture (FA)
Affiliation unitFaculty of Architecture (FA)
Languagepl polski
StatusFinished
Issue date (year)2013
Pages57, 8
Internal identifierAR-005260/S
Keywords in Polishprzstrzeń produkcji, budynek wielofunkcyjny
Keywords in Englishproduction space, multipurpose building
Abstract in PolishOpracowanie współczesnej przestrzeni produkcji nie dotyczy standardowo rozumianej przestrzeni produkcyjnej w fabryce. Współczesna przestrzeń produkcji dotyczy spojrzenia na zagadnienie produkcyjności, wytwórczości i twórczości z post-fordystycznego punktu widzenia. Oznacza to, że zamiast olbrzymiej przestrzeni służącej do prowadzenia skomplikowanego procesu produkcyjnego wzdłuż linii produkcyjnej zapewnia się miejsce do produkcji rozproszonej ze szczególnym uwzględnieniem produkcji niematerialnej takiej jak wszelkiego rodzaju kulturalne, społeczne i technologiczne aktywności. Ważnym elementem niniejszej pracy jest połączenie przestrzeni mieszkalnej i przestrzeni produkcyjnej, Zagadnienie to nie jest rozpatrywane w kategoriach socjologicznego fenomenu ani jako ogłoszenie nadejścia "społeczeństwa mobilnego". Jest to spojrzenie na zjawisko życia i pracy jak na społeczna i ekonomiczną konsekwencję zmiany samego charakteru produkcji. Dzięki swojej skali (484m x 92m w obrysie rzutu poziomego) budynek łączy w sobie różnorodne funkcje, takie jak: hostele, mieszkania, warsztaty, pracownie, warsztaty z mieszkaniem na piętrze, mieszkania służbowe i przestrzeń produkcyjną. Ważnym uzupełnieniem jest możliwość wprowadzenia do obiektu funkcji społecznych (przedszkola, opieka zdrowotna itp.). Integracja przestrzeni budynku z jego miejskim otoczeniem odbywa się poprzez dwa ogólnodostępne place będące przestrzeniami życia miejskiego. Głównym założeniem streszczonych powyżej decyzji projektowych jest próba stworzenia przestrzeni stymulującej społeczności profesjonalistów.

Get link to the record
msginfo.png

Back