Architektura kampusów akademickich wczoraj i dziś. Projekt pływalni olimpijskiej Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

Agata Helena Wierzbicka

Abstract

-
Diploma typeMaster of Science
Author Agata Helena Wierzbicka WA
Agata Helena Wierzbicka,,
- Faculty of Architecture
Supervisor Piotr Trębacz ZPKAU
Piotr Trębacz,,
- Department of Fundamentals of Architectural and Urban Design
Certifying unitFaculty of Architecture (FA)
Affiliation unitFaculty of Architecture (FA)
Languagepl polski
StatusFinished
Issue date (year)2013
Pages98, 8
Internal identifierAR-005256/S
Keywords in Polishbasen, kampus
Keywords in Englishswimming pool, campus
Abstract in Polish Celem pracy było wskazanie uwarunkowań projektowania w kontekście historycznej architektury kampusów akademickich oraz zbadanie relacji występujących między obiektami historycznymi i nowoczesnymi. Przytoczone zostały przykłady historycznych zespołów akademickich oraz ich późniejszych i współczesnych uzupełnień: Bauhaus w Dessau, akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Massachusetts Institute of Technology w Cambridge oraz Illinois Institute of Technology w Chicago. Zarówno zabudowa historyczna, stanowiąca tło, jak i późniejsze realizacje powstałe w jej otoczeniu zostały poddane analizie architektoniczno-urbanistycznej. Na podstawie analiz wyprowadzono wnioski do projektowania. Celem zadania projektowego było zaprojektowanie pływalni olimpijskiej Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Jest to ośrodek szkoleniowo-dydaktyczny oraz naukowo-badawczy o profilu pływackim. Obiekt będzie pełnił funkcje ośrodka szkolenia olimpijskiego Polskiego Związku Pływackiego, ośrodka treningowego sekcji pływackiej AZS AWF oraz ośrodka szkolenia pływackiego studentów - nie tylko AWF, lecz także m.in. pobliskiego UKSW, uczniów Szkół Mistrzostwa Sportowego oraz klubów Warszawy i Mazowsza. Ponadto stanie się organizacji zawodów pływackich rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej, ośrodkiem badawczo-naukowym pływaków, a także ośrodkiem sportowo-rekreacyjnym mieszkańców Warszawy. Zgodnie z przyjętymi założeniami zaprojektowano funkcjonalną przestrzeń z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych w zakresie projektowania obiektów sportowych tego typu oraz z zastosowaniem specjalistycznego wyposażenia, zgodnego z wytycznymi FINA. W projektowaniu przyjęto jedność architektury i urbanistyki jako aksjomat, z uwagi na terenowy charakter obiektu sportowego, rozwijanie wieloplanowego odczuwania przestrzeni i zmuszenie do rozpatrywania problemu w kontekście otoczenia i czynnika czasu. Projektowany obiekt został harmonijnie wpisany w plan przestrzenny kampusu, rozwija układ pierwotnego założenia i dopełnia kompozycję urbanistyczną uczelni. Został tak zaprojektowany, że wraz z istniejącą architekturą stanowi czytelną całość, jednocześnie bez uszczerbku dla zasadniczej idei całego kompleksu. Wyraz architektoniczny nowego obiektu harmonizuje z modernistyczną architekturą całego założenia, nawiązuje z nią dialog i podkreśla jej znaczenie. Projektowany budynek pływalni jest nośnikiem idei olimpijskich. Wykorzystano możliwość rewitalizacji części terenu uczelni i poprzez poprawę istniejących oraz stworzenie nowych, przyjaznych przestrzeni publicznych podniesiono atrakcyjność całego kampusu. W projekcie wykorzystano potencjał miejsca, podkreślono walory przyrodnicze terenu i powiązano wnętrza projektowanego obiektu z otoczeniem. Budynek pływalni posiada plan w kształcie litery U. Od wschodniej strony budynku zaprojektowano otwarty na zieleń Lasu Bielańskiego odkryty basen rekreacyjny. Po stronie zachodniej usytuowano plac, stanowiący centrum kompozycji zespołu, zwornik ciągów komunikacyjnych, prowadzących z różnych kierunków i integrujący obiekty leżące wokół niego. Główna bryła budynku mieści basen o wymiarach olimpijskich z ruchomym pomostem umożliwiającym podział basenu na dwa 25-metrowe baseny treningowe, basen do skoków o wymiarach pozwalających przeprowadzenie treningów pływackich oraz basen rekreacyjny i do nauki pływania wraz z trybunami na 960 osób, pod którymi zaprojektowano zespół przebieralni i sanitariatów z natryskami. Szatnie dla widzów przewidziano na pierwszym piętrze. W południowym trakcie, na parterze, znajdują się pomieszczenia obsługi basenów, ratowników, trenerów, sędziów, lekarza, pomieszczenie testów antydopingowych, sale rozgrzewki zawodników oraz podręczny magazyn sprzętu. Pierwsze piętro zajmują sale komentatorów i prasy oraz biura i duża sala konferencyjna. Na drugim piętrze zaprojektowano mniejsze sale konferencyjne i przestrzenie wystawowe. Na pierwszej kondygnacji podziemnej tej części obiektu znajduje się strefa techniczna podbasenia oraz strefa odnowy biologicznej z zespołem saun, siłownią, salą ćwiczeń, gabinetami masażu i grotą solną. Na drugiej kondygnacji podziemnej zaprojektowano garaż na 120 stanowisk. Południowe skrzydło mieści Zakład Pływania AWF, z częścią administracyjna, salami dydaktycznymi oraz strefą basenu treningowego z przeciwprądem wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. Na kondygnacji zaprojektowano sale projekcyjne oraz pomieszczenia obsługi technicznej basenu treningowego i magazyny. Północne skrzydło stanowi istniejący budynek stołówki, z salą taneczną, szatniami, częścią pomieszczeń zaadoptowanych na potrzeby obsługi basenu oraz zapleczem socjalnym i kuchnią restauracji, zaprojektowanej w dobudowanym trakcie od strony placu. W części podziemnej przewidziano magazyny i pomieszczenia techniczne.

Get link to the record
msginfo.png

Back