Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Kształtowanie więzi międzypokoleniowych na przykładzie domu dla osób starszych w zabudowie mieszkaniowej

Agnieszka Surosz

Abstract

Tematem pracy dyplomowej jest kształtowanie więzi międzypokoleniowych na przykładzie domu dla osób starszych w zabudowie mieszkaniowej. Część teoretyczną rozpoczynam od skróconej historii opieki nad ludźmi starszymi oraz niepełnosprawnymi. Przedstawiam jak zmieniała się sytuacja seniorów zarówno w Polsce jak i na świecie wraz z upływem lat. W dalszej części zwracam uwagę na ważny czynnik jakim jest starzenie się społeczeństwa. Osób na emeryturze jest coraz więcej. Pokazuję jaka jest ich sytuacja różnych krajach. Jak i gdzie osoby starsze mieszkają. Jak wygląda nad nimi opieka. Następnie przechodzę do problemów z jakimi borykają sie osoby starsze. Należą do nich oczywiście te wynikające z wieku, pogarszający się stan zdrowia. Problem z poruszniem się, samodzielnością. Osoby starsze często czują się samotne, nie potrzebne. W następnym rozdziale zajmuję się potrzebami seniorów oraz sposobami ich zaspokajania, tak by mogli oni wieść szczęśliwe życia. Dalej poruszam główny temat mojej pracy, czyli kształtowanie więzi między pokoleniami. Poruszam rolę seniora w rodzinie. Wartości jakie może przekazać młodszym pokoleniom. Przedstawiamm również jak osoby starsze postrzegane są przez młodzież. Pokazuję na przykładach inicjatywy, dzięki którym rozwijają się więzi, dzięki którym osoby starsze stają się bardziej aktywne. Zwracam uwagę również na przykłady z zagranicy jakimi sąsiedztwa dla starszych i młodszych - w Holandii, Danii, Niemczech. Przedstawiam jakimi środkami mmożna by było prznieść te pozytywne przykłady na polski grunt. Przechodzę dalej do zasad projektowania dla osób starszych i niepełnosprawnych - od ogólnych zasad do dokładnych wytycznych jaki musi spełniać budynek i jego pomieszczenia by być dostępnym, bez barier i wygodnym dla użytkownika. Następnie wymieniam i omawiam formy mieszkalnictwa dla osób starszych oraz podaje ciekawe przykłady rozwiązań na świecie, wraz z komentarzem. Podsumowaniem mojej pracy naukowej sa wnioski do projektu, dzięki którym mogłam stworzyć budynek, który spełniał by jednocześnie wiele funkcji i zaspakajał jak najwięcej potrzeb osób starszych. By był dla nich przyjazny. By mógł być dla nich wygodnym "domem", gdzie każdy zachowałby swoją prywatność, jednocześnie mając zapewniony bliski kontakt i możliwośc interakcji z ludźmi w sąsiedztwa oraz opiekę. W opisie precyzuję funkcję i formę projektowanego przeze mnie budynku dla osb starszych. Przedstawiam analizę działki oraz zabudowy sąsiadującej. Zamieszczam również opis techniczny, bibliografię oraz załączniki graficzne.
Record ID
WUT391232
Diploma type
Master of Science
Author
Agnieszka Surosz (FA) Agnieszka Surosz,, Faculty of Architecture (FA)
Supervisor
Jacek Parczewski (FA/DRAOLA) Jacek Parczewski,, Department of Residential Architecture and Open Landscape Architecture (FA/DRAOLA)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Faculty of Architecture (FA)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2012
Pages
96, 8
Internal identifier
AR-005237/S
Keywords in Polish
dom mieszkalny, dom opieki, Warszawa

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT391232/
URN
urn:pw-repo:WUT391232

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page