Implementation and integration of sky rendering methods in game engines

Szymon Andrzej Jabłoński

Abstract

The aim of the thesis was to study implementation and integration of sky rendering methods in modern game engines. Author presents the theoretical basics of the visual effects implementation. The first part of the thesis presents definition of the sky effects and the natural phenomenon sources of graphics effects. The paper also contains a brief study of modern tools of computer graphics used in the design and implementation of graphics module. The author presents the popular models of the sky, clouds and the effects of solar including own algorithms. The second part of thesis is a presentation of the methodology and issues of sky effects module integration in game engines. Author presents a functional and performance testing methodology and algorithms for shader effects. Presented solutions are designed with a concern of mobile platforms and portable consoles. The thesis ends with presentation of results and conclusions of research.
Diploma typeMaster of Science
Author Szymon Andrzej Jabłoński II
Szymon Andrzej Jabłoński,,
- The Institute of Computer Science
Title in PolishImplementacja i integracja metod renderowania nieba w silnikach gier
Supervisor Tomasz Martyn II
Tomasz Martyn,,
- The Institute of Computer Science
Certifying unitFaculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unitThe Institute of Computer Science (IN)
Languagepl polski
StatusFinished
Issue date (year)2013
Internal identifierENII-PM.001814
Keywords in Polishprogramowanie gier komputerowych, efekty graficzne, architektura silnika gry, grafika komputerowa, OpenGL, GLSL, rozpraszani
Keywords in Englishgame development, game engine architecture, computer graphics, OpenGL, GLSL, atmospheric scattering, Rayleigh, Mie
Abstract in PolishTematem pracy było zbadanie zagadnienia implementacji i integracji metod renderowania nieba we współczesnych silnikach gier. Autor szczegółowo prezentuje podstawy teoretycznie zagadnienia implementacji efektów graficznych. Pierwsza część pracy definiuje efekty nieba oraz prezentuje fizyczne źródła efektów graficznych spotykanych w grach. W pracy zawarto również krótkie omówienie współczesnych narzędzi grafiki komputerowej wykorzystywanych do projektowania i implementacji modułów graficznych. Omówiono również popularne modele nieba, zachmurzenia oraz efektów słonecznych z uwzględnieniem autorskich algorytmów. Druga część pracy zajmuje się przedstawieniem metodyki i problematyki integracji modułów efektów nieba w silnikach gier. Przedstawiono także metodykę testowania funkcjonalnego i wydajnościowego algorytmów graficznych. Prezentowane w pracy rozwiązania są zaimplementowane z myślą o platformach mobilnych oraz konsolach przenośnych. Pracę kończy przedstawienie uzyskanych wyników oraz wniosków.
File
document.pdf 3.8 MB

Get link to the record
msginfo.png

Back