Graphic engine for making 2D games for Android and iOS mobile platforms

Maciej Jan Muszkowski

Abstract

This thesis describes architecture and methods of using environment created to develop 2D games for mobile platforms Android and iOS. Prepared project includes engine working on mobile devices with Android or iOS systems and personal computers (with use of GLUT library), graphics editor made as Eclipse plug-in and range of games and applications presenting engine's capabilities. At the beginning differences between both platforms and ways of designing multiplatform applications with use of OpenGL ES 2.0 library and C++ language were described. Separate chapters were devoted to architecture of engine and editor application along with their main classes. Summary contains examples prepared with our software.
Diploma typeMaster of Science
Author Maciej Jan Muszkowski II
Maciej Jan Muszkowski,,
- The Institute of Computer Science
Title in PolishProjekt i implementacja środowiska do tworzenia gier 2D dla platform mobilnych Android i iOS
Supervisor Łukasz Skonieczny II
Łukasz Skonieczny,,
- The Institute of Computer Science
Certifying unitFaculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unitThe Institute of Computer Science (IN)
Languagepl polski
StatusFinished
Issue date (year)2013
Internal identifierENII-PM.001828
Keywords in PolishAndroid, iOS, JNI, OpenGL, VBO, glsl, RCP, gry mobilne, silnik graficzny, silnik gier
Keywords in EnglishAndroid, iOS, JNI, OpenGL, VBO, glsl, RCP, mobile game, game engine, graphics engine
Abstract in PolishW poniższej pracy opisano budowę i sposób korzystania ze środowiska do tworzenia dwuwymiarowych gier dla platform mobilnych Android i iOS. W ramach pracy stworzony został silnik działający na systemach Android, iOS i komputerach osobistych (z użyciem biblioteki GLUT), edytor grafik będący wtyczką dla środowiska Eclipse oraz zestaw przykładowych gier i aplikacji pokazujących możliwości silnika. Na początku przedstawiono różnice pomiędzy obydwoma platformami i sposoby tworzenia aplikacji multiplatformowych z wykorzystaniem biblioteki OpenGL ES 2.0 oraz języka C++. Osobne rozdziały poświęcone zostały przedstawieniu struktur programów silnika i edytora wraz z ich kluczowymi klasami. W podsumowaniu opisano przykłady przygotowane z użyciem środowiska.
File
L.Koguc_M.Muszkowski_pdm.pdf 1.41 MB

Get link to the record
msginfo.png

Back