Supporting testing and optimization of multi-agent systems

Kosma Michał Osypiuk

Abstract

The purpose of this work was to create a new tool, that can help to structure multi-agent system by supporting his maker in tasks such as testing, profiling, debugging or monitoring. So the first part of this document contains a wide-range survey of tools and concepts related to the topic. The second part describes a developed prototypical tool called Java Remote Logger. This proposed compound solution covers every aspect of event logging in monitored system. However its application exceeds typical use of general logging libraries (e.g. Logback). Due to combination and extension of ideas gathered form several existing solutions it offers unique mixture of features. Owing to this fact, beyond monitoring, the tool can be applied to other problems that concern distributed application, like testing, debugging and profiling. All this is possible because design relies on on three major concepts: central clock, structured logs kept in NoSQL document database, and API inspired by RESTful.
Diploma typeMaster of Science
Author Kosma Michał Osypiuk II
Kosma Michał Osypiuk,,
- The Institute of Computer Science
Title in PolishWspomaganie testowania i optymalizacji systemów wieloagentowych
Supervisor Jacek Wytrębowicz II
Jacek Wytrębowicz,,
- The Institute of Computer Science
Certifying unitFaculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unitThe Institute of Computer Science (IN)
Languagepl polski
StatusFinished
Issue date (year)2013
Internal identifierENII-PM.001806
Keywords in PolishJADE, system wieloagentowy, system rozproszony, testowanie, debugowanie, profilowanie, logowanie, NoSQL
Keywords in EnglishJADE, multi-agent system, distributed system, testing, debugging, profiling, logging, NoSQL
Abstract in PolishCelem tej pracy było przygotowanie nowego narzędzia, które może ułatwić budowę systemu wieloagentowego poprzez wsparcie jego twórcy w takich zadaniach, jak: testowanie, profilowanie, debugowanie czy monitorowanie. Zatem pierwsza część tego dokumentu zawiera szeroki przegląd narzędzi i pomysłów związanych z tym tematem. Druga część opisuje przygotowane prototypowe narzędzie o nazwie Java Remote Logger. To zaproponowane złożone rozwiązanie umożliwia wsparcie każdego aspektu logowania zdarzeń w monitorowanej aplikacji. Jednakże jego zastosowania wykraczają poza typowe użycie standardowych bibliotek logujących (np. Logback). Dzięki połączeniu i rozszerzeniu pomysłów zaczerpniętych z kilku istniejących rozwiązań, oferuje ono unikalny zbiór funkcji. W związku z tym, poza monitorowaniem, narzędzie może być zastosowane przy innych problemach dotykających rozproszoną aplikację, jak: testowanie, debugowanie i profilowanie. Wszystko to jest możliwe, ponieważ projekt opiera się na trzech głównych pomysłach: centralnym zegarze, ustrukturyzowanych logach trzymanych w dokumentowej bazie danych NoSQL oraz API inspirowanym RESTful.
File
kosypiuk.pdm.pdf 1.73 MB

Get link to the record
msginfo.png

Back