Experimental system for dependability analyses of Android applications

Maciej Bartłomiej Sułek

Abstract

This thesis presents an experimental system for dependability analyses of Android applications. The architecture overview of the Android operating system is given as well as some most significant classes and methods of libraries from the developers perspective. The concept of the developed system emulating critical situations, named Android Fault Injection System - AFIS - is described. Its implementation and use cases are also presented. Dependability analyses for a bunch of popular applications based on results from experiments carried out with the developed AFIS are given. They point out a variety of shortages of the analyzed applications and indicate the practicality of the implemented fault injection system.
Diploma typeMaster of Science
Author Maciej Bartłomiej Sułek II
Maciej Bartłomiej Sułek,,
- The Institute of Computer Science
Title in PolishEksperymentalny system badania wiarygodności aplikacji w systemie Android
Supervisor Piotr Gawkowski II
Piotr Gawkowski,,
- The Institute of Computer Science
Certifying unitFaculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unitThe Institute of Computer Science (IN)
Languagepl polski
StatusFinished
Issue date (year)2013
Internal identifierENII-PM.001808
Keywords in PolishAndroid, wiarygodność, programowa symulacja błędów, testowanie oprogramowania
Keywords in EnglishAndroid, dependability, software implemented fault injection, software testing
Abstract in PolishPraca przedstawia system eksperymentalnego badania wiarygodności aplikacji dla systemu Android. Prezentuje architekturę samego systemu Android oraz istotne, z punktu widzenia programisty, biblioteki wraz z ich klasami oraz metodami. Omówiono koncepcję zrealizowanego w ramach tej pracy systemu wymuszania sytuacji krytycznych nazwanego Android Fault Injection System - AFIS. Opisano sposób jego działania i implementacji wraz z możliwościami wykorzystania. Przeprowadzono eksperymentalne badania wiarygodności szeregu popularnych aplikacji, a wyniki oraz ich analizę zawarto w pracy. Wskazują one na wiele niedoskonałości badanych aplikacji oraz potwierdzają praktyczną przydatność opracowanego systemu symulacyjnego.
File
MSulekPracaDyplomowa.pdf 2.63 MB

Get link to the record
msginfo.png

Back